Elinkeinoelämä ei näe tarvetta yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistamiselle

Suoratoistopalveluiden käyttö kasvaa edelleen ja heijastaa yksityinen kopioinnin vähenemistä. Elinkeinoelämän näkemyksen mukaan lisensioitujen sisältöpalveluiden, esimerkkeinä Spotify ja Netflix, kasvu viestii edelleen aikaisempien vuosien laskevasta kehityssuunnasta yksityisessä kopioinnissa. Tällaisessa tilanteessa ei ole tarvetta nykyisen hyvitysmaksutason korotukselle, eikä hyvitysjärjestelmän muuttamiselle, toteaa EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

EK:n mielestä vuonna 2014 tehty yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän uudistaminen laiteperusteisesta budjettiperusteiseen oli tarpeellinen loikka digiajan kuluttajatottumuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan yksityisen kopioinnin kappalemäärä on hienoisesti kasvanut mutta kopioijien määrä laskenut. Ministeriö perustaa tietonsa Taloustutkimus Oy:llä keväällä yksityisestä kopioinnista ja sen laajuudesta teettämän kyselytutkimuksen tuloksiin. Kokonaismäärän lievää nousua edelliseen vuoteen perustellaan musiikkitiedostojen suuremmalla kopiointimäärällä, kun taas videotiedostojen kappalemäärä on pysynyt lähes samana.

Taloustutkimus Oy:llä vuosittain teetetyn kyselytutkimuksen tavoitteena on arvioida musiikki- ja videoaineistojen yksityisen kopioinnin volyymiä Suomessa kopioitujen tiedostojen määrällä mitattuna.

Raportin mukaan musiikki- ja av-materiaalia kopioidaan tunnistetuista lähteistä yhteensä noin 506 miljoonaa tiedostoa, josta noin 54–59 prosenttia on laillista yksityistä kopiointia. Loput yli 40 prosenttia jää ulkopuolelle, josta ei makseta oikeudenhaltijoille hyvitysmaksuja.

EK on seurannut yksityisen kopioinnin kehitystä ja hyvitysmaksujärjestelmästä käytävää keskustelua mm. ministeriön alaisessa neuvottelukunnassa ja uusimpien tutkimustulosten päätelmä yksityisen kopioinnin hienoisesta noususta herättää kysymyksiä:

– On vaikea hahmottaa yksityisen kopioinnin kokonaismäärän vähäistä nousua tilanteessa, jossa tulosten mukaan merkittävä osa musiikki- ja av-sisältöjen tallentamisesta tapahtuu yksityisen kopioinnin ulkopuolelle jäävistä lähteistä.

– Tilanteessa jossa yksityisen kopioinnin suuntaus on ollut vuosia laskeva, hyvitysmaksun suorittaminen oikeudenhaltijoille (eli joko suoraan tekijöille tai kollektiivisiin tarkoituksiin tekijänoikeusjärjestöille), on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa hallinnollisesti mahdollisimman kevyesti, eli nykyisen budjettiperusteisen järjestelmän kautta. Emme siis kannata ajatusta, että nykyistä järjestelmää lähdettäisi muuttamaan aikaisempaan, vuonna 2014 lopussa päättyneen laitemaksujärjestelmän suuntaan, korostaa Tähtivuori.

Kokonaiskopiointimääriin on sisällytetty tutkimuksessa yksityisen kopioinnin lisäksi myös yksityisen kopioinnin ulkopuolelle jäävää sisältöä, kuten suoratoistopalveluiden offline-tallennukset, kopiot, jotka sisältyvät palvelun hintaan tai ovat muuten luvallisia, itse tehty aineisto (omat valokuvat ja dokumentit) sekä verkosta laittomasti ladattu aineisto.

Tutkimusten johtopäätösten ongelmana on, ettei niistä ilmene onko suoratoistopalveluiden (esimerkiksi Spotifyn) offline-tallennukset laskettu yksityisen kopioinnin sisään vaiko ei.

Raportin mukaan tästä lähteestä oli kuitenkin tallennettu eniten, noin 31 prosenttia kaikista musiikin tallennuskerroista. Se on myös ainoa lähde, josta tallentaminen oli kasvanut (9 %).

– Niiden ei siis tule kuulua yksityisen kopioinnin piiriin, sillä kyse on lisensioidusta musiikin käytöstä, joka jää yksityisen kopioinnin ulkopuolelle. Nyt herää kysymys, miten musiikin yksityisen kopioinnin määrä olisi voinut raportin mukaan hienoisesti nousta, jos mistään muusta lähteestä kuin streaming-palveluiden offline-tallennuksesta ei ole tapahtunut edelliseen vuoteen kasvua, ihmettelee Tähtivuori.

OKM:n tilaamissa tutkimuksissa on myös pyritty selvittämään kopioinnista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja sen arvoa. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei kuitenkaan ole arvioitu yksityisestä kopioinnista mahdollisesti aiheutuvan haitan rahallista määrää.

OKM on eduskunnalle hyvitysmaksujärjestelmästä antamassaan selvityksessä viime syksynä selkeästi todennutkin, ettei yksityisestä kopioinnista mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ole vastausten vähäisyyden vuoksi mahdollista tehdä sellaisia johtopäätöksiä, joita voisi käyttää hyvityksen tasoa määriteltäessä.

Hallitusohjelman mukaan kuluvalla kaudella kehitetään toimiva yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä.

– EK katsoo, että hankkeen tarkastelussa ensimmäisenä edellytyksenä tulee olla nykytilanteen, eli viisi vuotta voimassa olleen budjettiperusteisen hyvitysjärjestelmän toimivuuden arviointi, sanoo Tähtivuori.

Nykytilanteesta on jo olemassa opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuonna eduskunnan sivistysvaliokunnalle laatima selvitys, jossa todetaan, että yksityinen kopiointi on tutkimustiedon perusteella asettunut alhaiselle tasolle, budjettiin perustuva määräraha yksityisen kopioinnin hyvittämisestä on kustannustehokas, vähän hallinnollista taakkaa aiheuttava järjestelmä, ja että mahdolliseen laitemaksuun palaamiseen sisältyy enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia.

OKM:n Taloustutkimukselta tilaamien tutkimusten perusteella musiikin yksityinen kopiointi on vähentynyt 328 miljoonasta 39 miljoonaan tiedostoon vuosina 2013–18. Yksityisen kopioinnin määrien kehityksen suora ja täysimääräinen huomioon ottaminen hyvityksen määrässä johtaisi – ja olisi jo johtanut – hyvityksen merkittävään vähenemiseen. OKM selvityksen mukaan perättäisten vuosien tutkimustulosten perusteella ei kuitenkaan ole haluttu tehdä liian isoja ja nopeita muutoksia määrärahan mitoitukseen valtion talousarviossa.

Yksityisen kopioinnin hyvitys muuttui vuonna 2015 alusta budjettirahoitteiseksi, jolloin aiemmasta laitemaksujärjestelmästä luovuttiin. Hyvityksen suuruudeksi säädettiin 11 miljoonaa euroa vuosille 2015–16, minkä jälkeen tasosta päätettäisiin vuosittain yksityisen kopioinnin kehitystä koskevia tutkimustuloksia hyödyntäen. Vuonna 2019 hyvitysmaksu säilyi edelleen 11 miljoonassa eurossa vaikka budjetissa esitettiin sen laskemista yhdeksään miljoonan euroon.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön asetettiin hyvitysmaksu-uudistuksen yhteydessä neuvottelukunta valvomaan ja kehittämään kopiointitutkimuksia. Neuvottelukunnassa on edustajat ministeriöistä, tutkimuspuolelta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, tekijänoikeusjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. Elinkeinoelämää edustaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tietoliikenteen ja tietotekniiikan keskusliitto FiCOm ry.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Monella ylioppilaalla välivuosi tai -vuosia ennen jatko-opintoja

Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatkokoulutukseen 2008–2018.

Uusien ylioppilaiden välitön pääsy opiskelemaan on vaikeutunut edelliseen vuoteen nähden jo yli kymmenen vuotta. Moni tuore ylioppilas joutuu pitämään välivuoden tai -vuosia ennen jatko-opiskelupaikan löytymistä, vaikka suurin osa hakee jatko-opiskelupaikkaa heti ylioppilaaksi tulon jälkeen.

NÄIN VIETÄT RENNON JOULUN – VIISI VINKKIÄ, JOILLA SELÄTÄT JOULUSTRESSIN JA LAHJAPANIIKIN

Naantalin Kylpylän henkilökunta on valmistanut vierailleen yli 30 joulua. Nyt he paljastavat parhaat lahja- ja jouluvinkkinsä rentoon jouluun.

Elintarvikeketjun uutta valvonta-asetusta aletaan soveltaa

EU:n uusi valvonta-asetus (EU) 2017/625 muodostaa puitteet koko elintarvikeketjun valvonnalle. Valvonta-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että elintarvikeketjua koskevaa EU-lainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa asianmukaisesti ja yhtenäisesti.

Kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä yhteys laajaan kirjoon vanhempien psyykkisiä sairauksia

Dan Sucksdorff.

LL Dan Sucksdorff osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä eli bipolaarihäiriöllä on yhteys moniin vanhempien psykiatrisiin sairauksiin ja migreeniin. Vanhempien epilepsiaan sillä ei kuitenkaan ollut yhteyttä. Bipolaarihäiriötä sairastavilla itsellään esiintyi verrokkeja useammin sekä epilepsiaa että migreeniä.

Tekoäly ennustaa terveyspalvelujen käyttöä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet niin sanotun riskivakiointimallin ennustamaan, miten usein ikäihmiset käyvät vuoden aikana hoidettavina terveyskeskuksessa. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan syväoppimisen avulla kehitetty malli pystyy yksinkertaisempia malleja luotettavammin ennustamaan, miten tilanne kehittyy vuosien kuluessa.

Puolustaja Jens Olsson TPS:ään loppukaudeksi

Jens Olsson.

35-vuotias ruotsalaispuolustaja Jens Olsson vahvistaa turkulaisten takalinjoja loppukauden mittaisella sopimuksella.

Kuski ilman korttia ratissa Vanhalla Tampereentiellä, jäi kiinni yhdeksännen kerran vuoden aikana

Poliisipartio pysäytti lauantaina kello 5 Turussa Vanhalla Tampereentiellä henkilöauton, jonka kuljettajalla ei ollut ajokorttia.

Niin kaunista ja töykeää

Budapestilla ja Turulla on yhtäläisyyksiä.

Budapestilla ja Turulla on yllättävän paljon yhteistä, vaikkei äkkiseltään näin arvaisikaan. Käväisin katsastamassa itäisen Euroopan satojen, kuumien lähteiden kylpyläkaupunkinakin tunnettua helmeä marraskuussa.

Mari Kousa-Kuusisto jatkaa Varsinais-Suomen vihreiden puheenjohtajana

Mari Kousa-Kuusisto.

Varsinais-Suomen vihreät valitsi syyskokouksessaan piirijärjestön puheenjohtajaksi turkulaisen Mari Kousa-Kuusiston . Kousa-Kuusisto valittiin jatkamaan tämän vuoden heinäkuussa alkanutta työtään puheenjohtajana. Kousa-Kuusisto on myös vihreiden puoluehallituksen jäsen ja varavaltuutettu Turussa.

Lumihiutale auttaa tiellä

Autoliiton yleisen tiepalvelun Operaatio Lumihiutale on taas turvaamassa perille pääsyä joulunajan liikenteessä 14.12.2019–1.1.2020. Monesti avuntarve olisi vältettävissä huolellisuudella ja hyvällä ennakoinnilla.

Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2020 alusta.

Palkkasumma kasvoi elo–lokakuussa 3,2 prosenttia

Palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008).

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli elo–lokakuussa 3,2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Lokakuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten elo-lokakuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 4,4 prosenttia.

Huumekuskilla pieni määrä huumeita autossa Piikkiössä

Poliisipartio pysäytti lauantaina kello 00.10 Piikkiössä Hadvalantiellä henkilöauton, jonka kuljettajalle tehty huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen kokaiinille.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistoja Aninkaistenkadulla sunnuntaina

Viemäri- ja vesijohtotyö Aninkaistenkadulla sulkee ajokaistoja liikenteeltä sunnuntaina kello 8-18.

Henkilöautolla Nesteentiellä nopeutta 132 km/h

Poliisipartio mittasi perjantaina kello 22.10 Raisiossa Nesteentiellä henkilöautolle keskinopeusmittarilla nopeuden 132 km/h. Suurin sallittu nopeus oli 50 km/h.

Turun alueellinen keskusrekisteri aloittaa toimintansa

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri muuttuu ensi vuoden alusta lähtien Turun alueelliseksi keskusrekisteriksi. Siihen kuuluu vuoden alusta 13 seurakuntaa: Turun ja Kaarinan seurakuntien lisäksi mukaan tulevat Kustavi, Nousiainen ja Taivassalo. Sopimukset allekirjoitettiin keskiviikkona.

Ääniräätälin joulukonsertti Hirvensalon Taidekappelissa

Hirvensalon taidekappeli.

Ääniräätälin laulustudion oppilaat ja opettajat kokoontuvat perinteiseen tapaansa esiintymään Hirvensalon Taidekappeliin sunnuntaina 15. joulukuuta kello 15.

Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee ensi vuonna

Sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä potilaille rajatusti. Vuoden 2020 alusta alkaen rajattua lääkevalikoimaa laajennetaan. Samalla sairaanhoitaja saa oikeuden määrätä lääkkeitä myös kauppanimellä eli lääkkeen valmistajan tai markkinoijan lääkkeelle antamalla nimellä.

Urheilu

Puolustaja Jens Olsson TPS:ään loppukaudeksi

Jens Olsson.

35-vuotias ruotsalaispuolustaja Jens Olsson vahvistaa turkulaisten takalinjoja loppukauden mittaisella sopimuksella.

Christoffer Persson ei jatka TPS-paidassa

Ruotsalaispuolustaja Christoffer Persson ei jatka Turun Palloseuran takalinjoilla. Puolustaja saapui TPS-paitaan marraskuussa lainasopimuksella ruotsalaisseura HV71:n riveistä.

Åboraakkeli: Ratkaisujen aika

Benjamin Källman.

Benjamin Källman on ainakin vielä tällä hetkellä Interin sopimuspelaaja, vaikka hyökkääjälupaus on nähty Turussa viime aikoina vain nuorten maajoukkuepaidassa. Källman on viime vuodet kuulunut pikkuhuuhkajien kantaviin pelaajiin.

Suomalaiset huippu-urheiluseurat tyytymättömiä Suomen rahapelijärjestelmään

Lähes puolet seuroista ei tiedä, millä perustein veikkausvoittovaroja jaetaan.

Suurin osa suomalaisista huippu-urheiluseuroista ei saa suoraa rahallista tukea veikkausvoittovaroista ja seurojen vastikkeellinen yhteistyö Veikkauksen kanssa on pääosin vähäistä. Lähes puolet seuroista ei tiedä, millä perustein veikkausvoittovaroja jaetaan. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimukseen vastanneet seurat uskovat, että toimilupaperusteiseen rahapelijärjestelmään siirtyminen lisäisi Suomessa huippu-urheilun saamaa tukea.

Laitapuolustaja Tatu Varmanen jatkaa TPS-paidassa

Tatu Varmanen.

Veikkausliigakauteen valmistautuva TPS on solminut kauden 2020 kattavan jatkosopimuksen laitapuolustaja Tatu Varmasen kanssa. 21-vuotias Varmanen pelasi viime kaudella TPS:ssä yhteensä 18 Jalkapallon Ykkösen ottelua sekä loppusyksyn liigakarsintaottelut KPV:ta vastaan päälle.

Liigalisenssi kaikille Veikkausliigaseuroille

Suomen Palloliiton (SPL) liigalisenssikomitea käsitteli torstaina 5. joulukuuta Veikkausliigan liigalisenssejä kaudelle 2020.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.