Puoluekanta on sosiaalinen tekijä, joka jäsentää ihmisten asenteita ja toimintaa

Aki Koivula. Aki Koivula. Kuva: Turun yliopisto

VTM Aki Koivula selvitti taloussosiologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, miten puoluekanta selittää ihmisten kulutustottumuksia, luottamusta muihin ihmisiin ja kokemusta yhteiskunnallisista riskitekijöistä. Väitöskirja tarjoaa uutta kyselytutkimuksiin perustuvaa tietoa suurimpien puolueiden kannattajista ja jäsenistä.

Koivulan väitöstutkimuksen kyselyaineistoihin perustuvien osatutkimusten mukaan kulutustottumukset, luottamus muihin ihmisiin sekä kokemukset yhteiskunnallisista riskitekijöistä vaihtelevat vastaajan puoluekannan mukaan.

– Puoluekanta ei luonnollisestikaan selitä kokonaan ihmisten asenteita ja käyttäytymistä, vaan se toimii rinnakkain muiden tekijöiden kanssa. Tilastollisten menetelmien avulla analysoimme erityisesti sitä, onko puolueiden välillä eroja vastaajien muista taustatekijöistä riippumatta, Koivula sanoo.

Osatutkimuksissa keskityttiin erityisesti keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, sosialidemokraattien, vasemmistoliiton sekä vihreiden jäseniin ja kannattajiin. Aineistot koostuivat väestötasolla edustavista kyselytutkimuksista ja jäsenrekistereihin pohjautuvista erityiskyselyistä.

– Puolueiden väliset erot korostuvat jäsenten keskuudessa. Jäseniä koskevia tutkimuksia on yleisesti ottaen vähän, vaikka jäsenillä on suoraa vaikutusvaltaa puolueiden linjan muodostamiseen ja sitä kautta äänestäjiä suorempi yhteys valtakunnan tason politiikkaan. Esimerkiksi perussuomalaisten jäsenet muokkasivat kertaheitolla koko suomalaista poliittista kenttää äänestäessään Jussi Halla-ahon puolueen puheenjohtajaksi kesällä 2017.

Taloussosiologiassa on pitkään ymmärretty sosiaalisten verkostojen vaikuttavan ihmisten toimintaan. Ihmiset omaksuvat sosiaalisesta ympäristöstä asenteita, tapoja, arvoja ja normeja, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa. Samalla mekanismilla puoluekannan voidaan olettaa uppoutuvan ihmisten toimintaan.

– Yksilön puoluekanta muodostuu usein sosiaalisessa ympäristössä. Väestötasolla puolueista muodostuu eräänlaisia verkostoja, jotka koostuvat samanlaisista sosiaalisista ympäristöistä tulleista ihmisistä. Näihin verkostoihin on kasautunut tietynlaisia resursseja, kuten tietoa, arvoja, tapoja ja taloudellista pääomaa, mikä erottaa puolueet toisistaan.

Koivulan väitöstutkimuksen tuloksia tukevat myös aikaisemmat tutkimukset, joissa on osoitettu ihmisten kategorisoivan itseään suhteessa muihin ihmisiin puoluekannan perusteella.

– Ihmisillä on ylipäätään taipumusta vahvistaa puoluevalinnalla omaa sosiaalista identiteettiään, väittelijä sanoo.

Viime vuosikymmenen poliittiset muutokset näkyvät tutkimuksen tuloksissa

– Puolueet pyrkivät lähtökohtaisesti ratkaisemaan konflikteja, jotka syntyvät erilaisten väestöryhmien välille. Viime vuosikymmeninä puoluekannan sosiaalinen perusta on osittain muuttunut eikä esimerkiksi ammatti enää selitä puoluevalintaa entiseen tapaan, väittelijä taustoittaa.

Vasemmistopuolueiden kannatus työväestön keskuudessa on pienentynyt merkittävästi tällä vuosikymmenellä.

– Tämä osaltaan luo lähtökohdan sille, miksi puoluekannasta on muodostunut yhä merkittävämpi ja itsenäisempi sosiaalinen kategoria, jonka avulla voidaan ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja asenteita. Väitöskirjan tulokset tukevat tätä oletusta: vastaajien koulutuksen, tulojen tai ammatin huomioiminen ei selitä kokonaan puolueiden välisiä eroja, Koivula sanoo.

Tutkimusaineistot kiinnittyvät ajallisesti vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleihin, joissa perussuomalaisten menestys vaikutti merkittävästi perinteisiin poliittisiin voimasuhteisiin ja samalla muutti aikaisempia käsityksiä puolueiden profiileista. Väitöskirjan tuloksissa korostuivatkin perussuomalaisten ja muiden puolueiden väliset erot.

– Havaitsimme esimerkiksi, että perussuomalaisten kannattajat eivät luota muihin ihmisiin yhtä paljon kuin muiden suurimpien puolueiden kannattajat.

Tuloksissa nousi esiin myös vanhempien puolueiden erityispiirteitä ja toisaalta myös se, että puolueiden kannattajistot ja jäsenistöt muuttuvat suhteessa muihin puolueisiin.

– Esimerkiksi kokoomuksen kannattajat näkevät itsensä muita enemmän kuluttavina tulotasosta riippumatta. Sosiaalidemokraatit sen sijaan ovat viime vuosina lähentyneet vihreitä ja vasemmistoliittoa, kun tarkastellaan jäsenten ja kannattajien kokemuksia yhteiskunnallisista riskitekijöistä.

Koivula esittää väitöskirjansa The choice is yours but it is politically tinged. The social correlates of political party preferences in Finland julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 18. huhtikuuta.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Arttu Saarinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on taloussosiologia.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kysely: Suomalaisten joulubudjetti viime vuotta pienempi

Suomalaisten arvio joulubudjetista on viime vuotta pienempi. Suurin osa ei säästänyt veronpalautuksia joulua varten. Veronpalautusten maksupäivän siirto vaikuttaa joulukauppaan.

Väitös: Ammattiylpeys ja yhteishenki laivanrakentajien voimavaroja

Mikko Aho.

Raumalaiset laivanrakentajat tuntevat suurta ylpeyttä ammattitaidostaan ja rakentamistaan laivoista, joita pitävät yhteisinä saavutuksinaan. Se lujittaa heidän voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Tämän osoittaa Mikko Aho Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, joka perustuu laivanrakentajien itse tuottamaan muistitietoaineistoon. Väitöstutkimus arvioi myös yhteisöjen sekä museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden yhteistyön mahdollisuuksia kulttuuriperintöprosesseissa.

Ohjeistukset verkkoneutraaliudesta ja oikeudesta tulla unohdetuksi Euroopan tietosuojaneuvoston käsittelyssä

ETA-maiden tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat 2.–3. joulukuuta Euroopan tietosuojaneuvoston 16. täysistuntoon. Istunnossa aiheina olivat käytännesääntöjen valvontaelinten akkreditointivaatimukset sekä ohjeistukset verkkoneutraaliudesta ja oikeudesta tulla unohdetuksi hakukoneisiin liittyvissä tapauksissa.

Akademiska Orkestern konsertoi Turun tuomiokirkossa

Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi.

Turun tuomiokirkossa sunnuntaina 8. joulukuuta kello 18.30 alkavassa Akademiska Orkesternin konsertissa kuullaan suomalaista musiikkia. Konsertin aloittaa Maamme -laulun säveltäjän ja Suomen taidemusiikin isäksi kutsutun Fredrik Paciuksen harvoin kokonaisena kuultu viulukonsertto, joka on hänen ainoa laajempi orkesteriteoksensa.

Sään ääri-ilmiöt haastavat raakaveden laadun ja vedentuotannon jatkuvuuden

Ilmaston muuttumisen takia sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja aiheuttavat riskejä vesihuollolle. Esimerkiksi pitkät sateiset jaksot ja rankkasateet voivat huonontaa veden laatua.

Mies kuin pulkannaru

Ulkonäköpaineista puhutaan nykyään paljon, mikä on hyvä asia. Ilahduttavan monessa yhteydessä puhutaan kehopositiivisuudesta ja muusta asiaan liittyvästä. Tytöille ja naisille kerrotaan monin tavoin, että he ovat saavat olla juuri sellaisia kuin ovat ja he ovat hyviä niin. Se on oikein. Vaikka asenteet muuttuvat hitaasti, ovat ne vähitellen tältä osin muuttumassa parempaan suuntaan.

Rumpali Terkel Nørgaard ja trumpetistitähti Ralph Alessi lauantaina Logomossa

Tanskalaisrumpali Terkel Nørgaard Turussa lauantaina.

Flame Jazzin vieraaksi saapuu lauantaina 7. joulukuuta kello 19 Logomon Move-saliin tulikuuma kansainvälinen kokoonpano. Tanskalaisrumpali Terkel Nørgaard on koonnut ympärilleen vivahteikkaan yhtyeen, jonka kruunaa amerikkalaistrumpetisti Ralph Alessi .

Saara-Sofia Sirén kehitysteemaisessa puvussa Linnan juhliin

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) juhlii tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanotolla puvussa, jossa on afrikkalaisvaikutteita. Sirén kertoo saaneensa puvun kankaan lahjaksi Mosambikin parlamentin puhemieheltä.

Sofia Virran puvun selässä tarina, korvakorut äidinmaidosta

Sofia Virta.

Ensimmäisen kauden vihreä kansanedustaja Sofia Virta , 29, haluaa tuoda esille Linnan juhlien asussaan hänelle kaksi tärkeintä viestiä, jotka ovat mielenterveys ja lasten ääni. Kaarinalaisen Virran asukokonaisuus meikkeineen on pienyrittäjien tuotosta.

Kohdun lihaskasvainten ja endometrioosin taustalta paljastui yhteisiä geenejä

Naisten kahden yleisimmän synnytinelinsairauden, kohdun lihaskasvainten eli myoomien ja endometrioosin, taustalla vaikuttaa yhteisiä geenejä. Arvostetussa Nature Communications -lehdessä julkaistu havainto vie alan perustutkimusta harppauksen eteenpäin ja voi avata täysin uusia mahdollisuuksia myös lääkehoitojen kehittämiseen.

Tanssikummi liikuttaa ikäihmisiä Naantalissa

Tanssikummitoiminta on Läntisen tanssin aluekeskuksen kehittämää ja koordinoimaa tanssitaidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisöissä, kuten hoivakodeissa.

Naantalin kaupungin Myllykiventien ryhmäkotien ja Katavakodin asukkailla sekä saariston kotihoidon asiakkailla on ollut tänä syksynä tanssitaidelähtöisiä kohtaamisia tanssikummin kanssa.

Ehdokkaat käyttivät kampanjointiin eduskuntavaaleissa 9,6 miljoonaa euroa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut vaalirahoituskertomuksen kevään 2019 eduskuntavaaleista. Kaikki eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi tai varaedustajiksi valitut toimittivat tarkastusvirastolle vaaditun ilmoituksen vaalirahoituksestaan. Näitä ilmoitusvelvollisia oli yhteensä 277, ja heistä 92 täydensi tai korjasi ilmoitustaan tarkastusviraston pyynnöstä.

Marraskuussa ensirekisteröitiin 8 680 uutta henkilöautoa

Henkilöautojen ensirekisteröinnit.

Marraskuussa rekisteröitiin 13 756 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 10 037. Ensirekisteröinnit laskivat 2,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa

Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Virastolle siirtyy pääosa niistä keskushallintotehtävistä, joita tällä hetkellä hoidetaan oikeusministeriössä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lujittaa tuomioistuinten riippumattomuutta.

Lautakunta: Sepänkatu 2:ssa aloitettava välittömästi tehostettu ylläpitosiivous

Tilat voidaan asettaa käyttökieltoon, mikäli päätöksen määräyksiä ei noudateta tai mikäli tutkimuksissa tulee esille jotain, jonka perusteella asiaa tulee arvioida toisin.

Turun kaupungin ympäristöterveydelle on tehty toimenpidepyyntö, jossa vaaditaan Puolalan koulun väistötiloina osoitteessa Sepänkatu 2 sijaitsevien tilojen asettamista käyttökieltoon. Rakennus- ja lupalautakunta käsitteli toimenpidepyyntöä kokouksessaan torstaina.

Soihtukulkue vaikuttaa liikenteeseen itsenäisyyspäivänä

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue etenee 6. joulukuuta kello 16 alkaen reitillä Tuomiokirkontori–Hämeenkatu–Uudenmaankatu–Uudenmaantie–Seppelkuja–Turun hautausmaa.

TS: Mies kuoli huoneistopalossa Kaarinassa

Vuonna 1960 syntynyt mies on Lounais-Suomen poliisin mukaan kuollut huoneistopalossa Kaarinassa, kertoo Turun Sanomat .

Kynttilät sankarien haudoille

Itsenäisyyden kynttilät syttyvät jälleen Turun jokaiselle sankarihaudalle aamulla 6. joulukuuta. Turun reserviupseerien järjestämä perinteinen itsenäisyyspäivän hartaus Sankariristillä alkaa kello 11 seppeleenlaskulla.

Urheilu

Jälkipeli: Ura Basketin Marius Van Andringan tarina ei ole ihan tavanomainen

Ura Basketin Marius Van Andringa (10) omistaa kahden maan passit. Mariuksen isä on ranskalainen ja äiti suomalainen.

Kuten nimestäkin jo olettaa saattaa, kyseessä ei ole ihan tavallisen suomalaisen koripalloilijan tarina. Kaarinan Ura Basketin Marius Van Andringa on pelaaja, jonka suonissa virtaa vahvasti gallialaista verta. Mariuksen isä on ranskalainen ja äiti suomalainen.

Jonni Peräaho jatkaa TPS:ssä, maalivahti Santeri Aaltonen siirtyy Turkuun Hakasta

Jonni Peräaho.

Veikkausliigakauteen valmistautuva TPS on solminut kauden 2020 kattavat sopimukset keskikenttäpelaaja Jonni Peräahon sekä maalivahti Santeri Aaltosen kanssa.

Uusi kultakategoria ei ole automaattinen rahasampo Paavo Nurmi Gamesille

Kiekkotähti Daniel Ståhl on saamassa entistä kovempaa urheilijaseuraa ensi kesän Paavo Nurmi Gamesiin.

Yleisurheiluväkeä on tänä syksynä puhututtanut Timanttiliigan lajikattauksen supistaminen. Maailmantähdistä päätöstä ovat kritisoineet muun muassa kiekonheittäjä Daniel Ståhl ja kolmiloikkaaja Christian Taylor .

Åboraakkeli: Riskin huima mahdollisuus

Roope Riski.

Veikkausliigan joukkueet kasaavat tahoillaan ensi kauden joukkueitaan. Turkulaisittain yksi kiinnostava siirto syntyi, kun TPS-taustaisen Roope Riskin sopimus HJK:n kanssa julkistettiin.

TPS:n naisten edustusjoukkue solmi viisi jatkosopimusta

Laura Kattelus.

TPS:n naisten edustusjoukkue on solminut viisi uutta jatkosopimusta liigakaudeksi 2020. TPS:ssä jatkavat viime kausien runkopelaajiin kuuluneet maalivahti Inkeri Niemi sekä kenttäpelaajat Laura Kattelus , Netta Laasio , Jenni Rannus , ja Saija Östlund . TPS:n uudeksi päävalmentajaksi palasi kahden kauden tauon jälkeen Sami Haltia , joka valmensi seuraa jo kausina 2014–17.

Näkökulma: Mikko Koivun ura on näyte työnteon merkityksestä

Minnesotan Mikko Koivu saavutti 200 NHL-maalin rajan menneellä viikolla.

Sunnuntai-iltana Minnesota Wildin ja Dallas Starsin välisessä ottelussa kirjoitettiin komeaa suomalaista ja turkulaista jääkiekkohistoriaa, kun Wildin kapteeni Mikko Koivu pelasi tuhannennen NHL-ottelunsa. Koivun suorituksesta tekee vielä astetta komeamman se fakta, että hän on edustanut koko NHL-uransa Wildia ja on myös Minnesotan varaama pelaaja vuodelta 2001.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.