Puoluekanta on sosiaalinen tekijä, joka jäsentää ihmisten asenteita ja toimintaa

Aki Koivula. Aki Koivula. Kuva: Turun yliopisto

VTM Aki Koivula selvitti taloussosiologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan, miten puoluekanta selittää ihmisten kulutustottumuksia, luottamusta muihin ihmisiin ja kokemusta yhteiskunnallisista riskitekijöistä. Väitöskirja tarjoaa uutta kyselytutkimuksiin perustuvaa tietoa suurimpien puolueiden kannattajista ja jäsenistä.

Koivulan väitöstutkimuksen kyselyaineistoihin perustuvien osatutkimusten mukaan kulutustottumukset, luottamus muihin ihmisiin sekä kokemukset yhteiskunnallisista riskitekijöistä vaihtelevat vastaajan puoluekannan mukaan.

– Puoluekanta ei luonnollisestikaan selitä kokonaan ihmisten asenteita ja käyttäytymistä, vaan se toimii rinnakkain muiden tekijöiden kanssa. Tilastollisten menetelmien avulla analysoimme erityisesti sitä, onko puolueiden välillä eroja vastaajien muista taustatekijöistä riippumatta, Koivula sanoo.

Osatutkimuksissa keskityttiin erityisesti keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, sosialidemokraattien, vasemmistoliiton sekä vihreiden jäseniin ja kannattajiin. Aineistot koostuivat väestötasolla edustavista kyselytutkimuksista ja jäsenrekistereihin pohjautuvista erityiskyselyistä.

– Puolueiden väliset erot korostuvat jäsenten keskuudessa. Jäseniä koskevia tutkimuksia on yleisesti ottaen vähän, vaikka jäsenillä on suoraa vaikutusvaltaa puolueiden linjan muodostamiseen ja sitä kautta äänestäjiä suorempi yhteys valtakunnan tason politiikkaan. Esimerkiksi perussuomalaisten jäsenet muokkasivat kertaheitolla koko suomalaista poliittista kenttää äänestäessään Jussi Halla-ahon puolueen puheenjohtajaksi kesällä 2017.

Taloussosiologiassa on pitkään ymmärretty sosiaalisten verkostojen vaikuttavan ihmisten toimintaan. Ihmiset omaksuvat sosiaalisesta ympäristöstä asenteita, tapoja, arvoja ja normeja, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa. Samalla mekanismilla puoluekannan voidaan olettaa uppoutuvan ihmisten toimintaan.

– Yksilön puoluekanta muodostuu usein sosiaalisessa ympäristössä. Väestötasolla puolueista muodostuu eräänlaisia verkostoja, jotka koostuvat samanlaisista sosiaalisista ympäristöistä tulleista ihmisistä. Näihin verkostoihin on kasautunut tietynlaisia resursseja, kuten tietoa, arvoja, tapoja ja taloudellista pääomaa, mikä erottaa puolueet toisistaan.

Koivulan väitöstutkimuksen tuloksia tukevat myös aikaisemmat tutkimukset, joissa on osoitettu ihmisten kategorisoivan itseään suhteessa muihin ihmisiin puoluekannan perusteella.

– Ihmisillä on ylipäätään taipumusta vahvistaa puoluevalinnalla omaa sosiaalista identiteettiään, väittelijä sanoo.

Viime vuosikymmenen poliittiset muutokset näkyvät tutkimuksen tuloksissa

– Puolueet pyrkivät lähtökohtaisesti ratkaisemaan konflikteja, jotka syntyvät erilaisten väestöryhmien välille. Viime vuosikymmeninä puoluekannan sosiaalinen perusta on osittain muuttunut eikä esimerkiksi ammatti enää selitä puoluevalintaa entiseen tapaan, väittelijä taustoittaa.

Vasemmistopuolueiden kannatus työväestön keskuudessa on pienentynyt merkittävästi tällä vuosikymmenellä.

– Tämä osaltaan luo lähtökohdan sille, miksi puoluekannasta on muodostunut yhä merkittävämpi ja itsenäisempi sosiaalinen kategoria, jonka avulla voidaan ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja asenteita. Väitöskirjan tulokset tukevat tätä oletusta: vastaajien koulutuksen, tulojen tai ammatin huomioiminen ei selitä kokonaan puolueiden välisiä eroja, Koivula sanoo.

Tutkimusaineistot kiinnittyvät ajallisesti vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaaleihin, joissa perussuomalaisten menestys vaikutti merkittävästi perinteisiin poliittisiin voimasuhteisiin ja samalla muutti aikaisempia käsityksiä puolueiden profiileista. Väitöskirjan tuloksissa korostuivatkin perussuomalaisten ja muiden puolueiden väliset erot.

– Havaitsimme esimerkiksi, että perussuomalaisten kannattajat eivät luota muihin ihmisiin yhtä paljon kuin muiden suurimpien puolueiden kannattajat.

Tuloksissa nousi esiin myös vanhempien puolueiden erityispiirteitä ja toisaalta myös se, että puolueiden kannattajistot ja jäsenistöt muuttuvat suhteessa muihin puolueisiin.

– Esimerkiksi kokoomuksen kannattajat näkevät itsensä muita enemmän kuluttavina tulotasosta riippumatta. Sosiaalidemokraatit sen sijaan ovat viime vuosina lähentyneet vihreitä ja vasemmistoliittoa, kun tarkastellaan jäsenten ja kannattajien kokemuksia yhteiskunnallisista riskitekijöistä.

Koivula esittää väitöskirjansa The choice is yours but it is politically tinged. The social correlates of political party preferences in Finland julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 18. huhtikuuta.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Arttu Saarinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on taloussosiologia.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Lapsuuden sosioekonominen asema ennustaa aikuisiän sydän- ja verisuonitauteja

Elina Puolakka.

Korkeampi lapsuuden sosioekonominen asema on yhteydessä joustavampiin valtimoihin sekä sydämen vasemman kammion pienempään massaan ja sen parempaan diastoliseen toimintaan aikuisiässä, todetaan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. LL Elina Puolakan tutkimus osoittaa, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on yhteydessä myös matalampaan metabolisen oireyhtymän riskiin ja terveellisempiin elintapoihin aikuisuudessa.

Uusi linjaus sisäliikuntapaikoille, maskia tulee käyttää kaupungin sisäliikuntatiloissa

Turun kaupunki edellyttää, että kaupungin sisäliikuntatilojen käyttäjät pitävät maskia. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.

Päiväperhot kankaalla Raision kaupunginkirjastossa

Raisiolainen Paula Ehrman ripustaa maalauksiaan Raision kaupunginkirjaston toisen kerroksen näyttelytilaan marraskuun ajaksi (2.–28.11.). Teoksissa vilisee realistisesti maalattuja perhosia.

Koronavirustestiä varten varattuja aikoja peruttu lisääntyvästi

Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu 57 uutta koronavirustartuntaa (21.–27.10.). Koronaepidemian alusta eli maaliskuusta lähtien Turussa on todettu yhteensä 541 tartuntaa (THL 27.10. kello 8). Turussa koronaepidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Varsinais-Suomi edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa, kaikessa vapaa-ajan toiminnassa muistettava riittävät etäisyydet

Kuvassa on esitetty Varsinais-Suomessa asuvilla henkilöillä todetut koronavirustapaukset 2.3.–25.10.2020. Tilastosta voidaan huomata, että tapausmäärät putosivat toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä-heinäkuun ajan. Elokuusta alkaen koronatapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat kasvaneet vähitellen, kunnes lokakuussa on siirrytty kiihtymisvaiheeseen.

Koronapandemia on edelleen kiihtymisvaiheessa Varsinais-Suomessa. Noin neljännes kaikista tartunnoista tulee tällä hetkellä omilta perheenjäseniltä, samassa taloudessa asuvilta ja muusta lähipiiristä. Tartunnan lähteistä pystytään tunnistamaan hieman yli 70 prosenttia.

Fölin bussilinja 100 kuljettaa influenssarokotukseen Messukeskukseen

65 vuotta täyttäneiden ja yli 18-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien turkulaisten kausi-influenssarokotukset keskitetään koronatilanteen vuoksi tänä vuonna Turun Messukeskukseen. Fölin bussilinja 100 liikennöi 4.11.–4.12. Messukeskukseen ja takaisin keskustaan 40 minuutin välein. Rokotusaika pitää varata etukäteen verkossa tai puhelimitse.

eKollega-hanke tukee yksinyrittäjien työhyvinvointia Varsinais-Suomessa

Anna Tolppa.

Yksinyrittäjyys on 2000-luvun työelämän merkittävimpiä trendejä. Yksinyrittäjiä on nykyään reilusti yli puolet kaikista yrityksistä, yhteensä 182 000. Suomen Yrittäjien selvityksen (2019) mukaan joka toinen yksinyrittäjä kokee haasteita oman jaksamisensa kanssa.

Vertaismentorointikoulutusta Turussa 18–34-vuotiaille

Diakonissalaitoksen VamosSampo-hankkeessa Turussa aloitti syyskuun lopulla vertaismentorinuorten koulutusryhmä pilottikokeiluna. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Koulutuksen keskiössä on oma tarina sekä itseen ja toisiin koulutettaviin tutustuminen.

Uudet liikennevalot otetaan käyttöön Hämeentien ja Jaanintien risteyksessä

Uudet liikennevalot otetaan käyttöön Hämeentien ja Jaanintien risteyksessä keskiviikkona 28. lokakuuta kello 12:een mennessä.

Logomon sillan rakenteiden pesu aiheuttaa yöllistä melua

Logomon siltatyömaalla alkaa siltarakenteiden pesu.

Logomon sillan rakennusurakassa pestään seuraavaksi siltarakenteita. Työalueen läpi kulkevan junaliikenteen takia rakenteita joudutaan pesemään myös öisin.

Näin totutat koiran maskillisiin ihmisiin

Koska kasvomaski peittää suuren osan ihmisen kasvoista, koiran on vaikeampi tulkita ihmisen ilmeitä ja kehonkieltä.

Korona-aika on ollut paitsi ihmisille niin myös koirille erikoista aikaa: koko perhe on koko ajan kotona, omistajilla on aikaa pitempiin kävelylenkkeihin ja kodin ulkopuolella ihmiset pitävät isompaa etäisyyttä. Tuorein muutos on, että yhä useampi käyttää nyt suositusten mukaisesti kasvomaskia.

Olkkari antaa etäapua arjen ongelmiin puhelimitse Raisiossa

Raision asiointipiste Olkkari avaa 2. marraskuuta tukipuhelimen, josta saa neuvoa erilaisissa elämän tilanteissa. Numerosta voi kysyä apua esimerkiksi lomakkeiden täytössä tai saada keskusteluapua huoliin ja arjessa jaksamiseen.

Vanhasta luodaan uutta Sibelius-museossa

Quartet Ajaton esiintyy Sibelius-museossa.

Sibelius-museon konserttisarjassa Sibbe Live! esiintyy keskiviikkona 28. lokakuuta kello 19 kvartetti Quartet Ajaton. Laulaja Mia Simanainen on ryhmän perustaja. Mukanaan hänellä on Henrik Sandås (bandoneón), Kari Ikonen (Moog-syntetisaattori) ja Markus Hohti (barokkisello).

Talouden epävarmuus lisää säästämisintoa

Säästämisbarometrin mukaan onnellisuus ja säästäminen kulkevat käsi kädessä. Onnelliset saavat säästöön enemmän kuin vähemmän onnelliset: lähes kaksinkertainen määrä erittäin onnellisista (19 %) saa säästöön yli 400 euroa kuussa koko väestöön (11 %) verrattuna.

Bayer Suomi pienentää hiilijalanjälkeään yli 80 prosenttia jo tänä vuonna

Jennifer Hunt.

Lääkeyhtiö Bayer hakee tuotannon kasvua Suomessa ja ottaa samalla merkittäviä askeleita hiilijalanjälkensä pienentämisessä. Aiemmin syksyllä Bayer julkisti 35 miljoonan euron investoinnin Turun tuotantolaitokseen Suomessa. Bayer tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä, ja Bayer Suomi vähentää hiilidioksidipäästöjään yli 80 prosenttia jo tämän vuoden loppuun mennessä.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei korota asuntojensa vuokria ensi vuodelle, joidenkin soluasuntojen vuokria lasketaan

TYS ei aio korottaa vuokria.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) ei korota asuntojensa vuokria vuodelle 2021. Soluasuntojen vuokria on kuitenkin päätetty yhtenäistää ja tämän seurauksena Ispurin asuntokohteen soluasuntojen vuokria lasketaan.

Alvar Euro: Helsingin yliopiston juhlasalin ovet palautettava Turkuun

Turun kaupunginvaltuutettu Alvar Euro (kok.) vaatii Helsingin yliopiston juhlasalin ovien palauttamista takaisin Turkuun. Alunperin Turun Akatemiataloon valmistetut ovet vietiin pois Turusta yliopiston muutettua Helsinkiin vuoden 1827 palon jälkimainingeissa.

Vihertyö sulkee ajokaistan Betaniankadulla

Vihertyö Betaniankadulla sulkee Itäisen Pitkänkadun suuntaan menevän ajokaistan tiistaista torstaihin asti.

Urheilu

Topias Haapanen jatkaa Turun Palloseurassa

Turun Palloseura ja hyökkääjä Topias Haapanen jatkavat yhteistyötä myös ensi kaudella. TPS käytti maanantaina Haapasen sopimuksessa olleen optiovuoden kauden 2021–22 osalta.

Norjan suunnistuksen suuntaviivat ovat jatkossa Janne Salmen käsialaa

Janne Salmi reissaa jatkossa ahkerasti Suomen ja Norjan väliä.

Viime vuodet Turun Urheiluakatemian kehitysjohtajana työskennelleen Janne Salmen matkapäivät lisääntyvät jatkossa. Seuraavat kolme vuotta Salmi toimii Norjan suunnistusmaajoukkueen johtajana. Salmen edeltäjä pestissä oli Salmen jo aktiiviajoiltaan hyvin tuntema Jørgen Rostrup .

Samuli Vainionpää siirtyy Turun Palloseuraan

Samuli Vainionpää (50).

Turun Palloseura on solminut sopimuksen hyökkääjä Samuli Vainionpään kanssa. 21-vuotiaan Vainionpään ja TPS:n tuore sopimus kattaa kuluvan kauden sekä myös kauden 2021–2022.

TPS:n viimeisille runkosarjaotteluille uudet pelipäivät Veikkausliigassa

Mika Ääritalo.

Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros on siirretty pelattavaksi kokonaisuudessaan keskiviikkona 4. marraskuuta. TPS kohtaa runkosarjan päätöskierroksella Veritas Stadionilla KuPS:n kello 18.30 alkaen.

Puukkokatsomo: 16 kertaa nolla

Nopea tietokilpailukysymys: Milloin Suomen miesten jalkapallon A-maajoukkue on viimeksi päästänyt maalin voittamassaan ottelussa?

Trojans järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden

Trojans luopui paikastaan Vaahteraliigassa syksyllä 2017. Kuva on ottelusta Trojans-Royals samalta kaudelta.

Turun Trojans hakee uutta nostetta järjestämällä kaikille avoimen keskustelutilaisuuden sunnuntaina 25. lokakuuta Scandic Atriumissa Eerikinkadulla kello 15–18. Keskustelutilaisuuden kipinänä on halu nostaa Trojans jälleen suomalaiselle jenkkifutiskartalle myös miehissä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.