Alzheimerin taudin aiheuttamia muutoksia voidaan seurata uusilla aivokuvantamismenetelmillä

Jatta Takkinen. Jatta Takkinen. Kuva: Turun yliopisto

FM Jatta Takkinen selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan pieneläinkuvantamisen vahvuuksia ja heikkouksia Alzheimerin taudin mekanismien tutkimisessa. Tutkimus antaa uutta tietoa patologisista muutoksista Alzheimerin taudin hiirimalleissa.

Alzheimerin tauti on monen vuosikymmenen aikana kehittyvä etenevä muistisairaus, jonka yleisyyden väestössä on ennustettu kasvavan kolminkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Taudin huomattavina riskitekijöinä pidetään korkeaa ikää ja elämäntapoihin liittyviä tekijöitä, mutta taudin perimmäistä syytä ei vielä tiedetä.

Jatta Takkinen tarkasteli tutkimuksessaan kolmea erilaista Alzheimer-hiirimallia, joihin on istutettu erilaiset geenimuunnokset. Lisäksi Takkinen arvioi radioaktiivisten positroniemissiotomografia (PET) -merkkiaineiden käyttökelpoisuutta ikääntyvien hiirten aivojen heikentyneen sokeriaineenvaihdunnan, tulehduksen ja tyypin 1 kannabinoidireseptorissa tapahtuvien muutosten seuraamisessa. Kaikki edellä mainitut muutokset liitetään Alzheimerin taudin etenemiseen myös ihmisillä.

Sokeriaineenvaihdunnassa tapahtuvat muutokset peilaavat luotettavasti hermosolujen terveydentilaa ja potilaan kognitiossa tapahtuvia muutoksia. Sokeriaineenvaihduntaan kohdennettu PET-merkkiaine on kliinisissä Alzheimerin taudin potilastutkimuksissa yksi luotettavimmista merkkiaineista selventämään potilaan aivojen muutoksia.

Takkinen tutki hiirimallien eroavaisuuksia hiirillä, joihin oli saatu aikaan Alzheimerin taudin amyloidikertymämalli siirtämällä niihin ihmiselle tautia aiheuttavia perinnöllisiä geenimuutoksia. Amyloidikertymissä kudoksiin kertyy liukenematonta proteiinipitoista materiaalia – amyloidia. Kertymien määrä aivoissa ja siitä aiheutuva hermosolujen sokeriaineenvaihdunnan heikkeneminen olivat merkittävästi erilaiset kolmessa eri Alzheimer-hiirimallissa.

– Kaksi kolmesta hiirimallista osoitti samankaltaista aivojen heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, jota on havaittu myös Alzheimerin taudin potilailla edenneessä dementiassa. Kolmas hiirimalli ei ilmentänyt samankaltaisia muutoksia, Takkinen kertoo.

– Tutkimuksessa käytetyn merkkiaineen sitoutumisessa on eroja taudin eri eläinmallien välillä, mikä asettaa haasteita tutkimustulosten vertaamiselle. Lisäksi tutkimusasetelmat kuten paasto, ruumiinlämpötilan ylläpitäminen ja mahdollisen nukutusaineen käyttö PET-kuvauksen aikana vaikuttavat merkittävästi tutkimustulosten tulkintaan, Takkinen huomauttaa.

Tulevat aivojen sokeriaineenvaihduntatutkimukset Alzheimerin taudin hiirimalleilla edellyttävätkin tarkempaa tautimallin ja käytettävien menetelmien valintaa, jotta aivojen energia-aineenvaihduntatutkimukset täyttäisivät tieteellisesti laadukkaan tutkimuksen kriteerit.

– Ilman näiden kriteerien huomioimista, aivojen sokeriaineenvaihduntaan tähtäävän parantavan lääkehoidon kehitystyö ei tule koskaan saamaan tuulta alleen, Takkinen uskoo.

Takkisen väitöstutkimuksessa myös tulehdukseen ja tyypin 1 kannabinoidireseptoriin kohdennetut PET-merkkiaineet osoittivat hyödyllisiä ominaisuuksia. Merkkiaineet sitoutuivat kohteeseensa ja soveltuvat näin ollen ominaisuuksiltaan PET-kuvantamiseen pieneläimillä.

– Alzheimer-hiirten ikääntyessä niiden aivoissa tulehdusta ilmentävän PET-merkkiaineen kertymä kasvoi ja kannabinoidireseptoriin sitoutuvan PET-merkkiaineen väheni. Yllättävin tulos kuitenkin paljasti, että vaikka kannabinoidireseptoriin kohdennetun PET-merkkiaineen kertymä väheni Alzheimer-hiirten ikääntyessä, niiden aivojen reseptorimäärät säilyivät muuttumattomana, Takkinen selittää.

Aivojen endokannabinoidijärjestelmä säätelee koko keskushermoston toimintaa, joten pienetkin haitalliset muutokset sen toiminnassa vaikuttavat merkittävällä tavalla moneen muuhunkin systeemiin aivoissa. Tulokset herättävätkin pohtimaan, miten kannabinoidireseptorien määrä tai toiminta muuttuvat Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla.

– Näitä muutoksia voitaisiin luotettavasti tutkia myös Alzheimerin taudin potilailla tyypin 1 kannabinoidireseptorin PET-merkkiaineella, ja uskoisin tästä olevan hyötyä myös kannabinoidijärjestelmään kohdennetun lääkehoidon turvallisuuden arvioinnissa, Takkinen jatkaa.

Takkisen väitöstutkimus antaa arvokasta tietoa Alzheimerin taudin patologisista muutoksista hiirissä. Eläinkokeissa käytetyt PET-kuvantamismenetelmät on mahdollista siirtää suoraan Alzheimerin taudin potilastutkimuksiin menetelmien ainutlaatuisten soveltamismahdollisuuksien ansiosta.

– Alzheimerin taudissa esiintyvien aivomuutosten PET-kuvantaminen taudin varhaisessa vaiheessa mahdollistaisi myös uusien lääkehoitojen tehon ja turvallisuuden testaamisen, Takkinen huomauttaa.

Vaikka Alzheimerin taudille on kehitetty lukuisia eri muuntogeenisiä eläinmalleja, niistä yksikään ei todellisuudessa vastaa potilailla esiintyvää taudin koko kirjoa. Siksi eläinmallin valinnalla ja käytettävillä tutkimusmenetelmillä on suuri vaikutus tulosten tulkintaan. Eläinmallien ja kuvantamismenetelmien kehittäminen onkin välttämätöntä, koska Alzheimerin taudin syntymekanismit ovat edelleen tuntemattomat, eikä taudin etenemiseen ole parantavaa lääkehoitoa.

– Lääkekehityksen kannalta koe-eläinten ja kajoamattoman PET-menetelmän käyttö muodostavat korvaamattoman työkalun Alzheimerin taudin tulevaisuuden hoitomenetelmien kehittämiselle ja perustutkimuksen ylläpitämiselle, Takkinen tähdentää.

Takkinen esittää väitöskirjansa Imaging glucose metabolism, neuroinflammation, and cannabinoid receptor 1 in transgenic mouse models of Alzheimer’s disease julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 13. huhtikuuta.

Vastaväittäjänä on dosentti Stina Syvänen (Upsalan yliopisto) ja kustoksena dosentti Merja Haaparanta-Solin (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkmedia (AKM)

Tekoäly voi nopeuttaa aivoinfarktin tunnistamista

Esimerkki manuaalisesta ja automaattisesta aivoinfarktin aiheuttaman vaurion paikallistamisesta. Ensimmäisessä sarakkeessa alkuperäinen diffuusiopainotettu magneettikuva, toisessa sarakkeessa radiologin määrittämä vaurioitunut alue ja kolmannessa sarakkeessa uuden menetelmän avulla tunnistettu vaurio.

Aivoinfarktin nopea tunnistaminen magneettikuvista (MRI) on tärkeää potilaan hoidon valinnan kannalta. Turun yliopiston ja Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkijat kehittivät täysin automatisoidun menetelmän, jonka avulla akuutti iskeeminen muutos voidaan tunnistaa aivojen magneettikuvista. Journal of Neuroscience Methods -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että tekoälyn avulla on mahdollista vähentää tähän liittyvää radiologien työkuormaa.

Yli 30 prosenttia yrittäjistä pelkää ajautuvansa konkurssiin koronakriisin seurauksena

Noin 30 prosenttia kaikista yrittäjistä aidosti pelkää kriisin vievän heidän liiketoimintansa konkurssiin erityisesti silloin, mikäli todella suurta suoraa apua ei tule.

Mitä tarkoittaa karanteeni kerrostalossa?

Jos kerrostalossa asuva joutuu koronakaranteeniin, ei ole syytä käyttää esimerkiksi taloyhtiön yhteisten saunatilojen lenkkisaunavuoroja, koska niissä on riski tavata muita saunojia. Taloyhtiön pyykkitupaa voi käyttää, kunhan tiloissa ei samaan aikaan ole muita ihmisiä.

Poliisi: Liikenne rauhoittunut Uudenmaan rajalla

Uudenmaan rajalla on tarkistettu 12 904 ajoneuvoa kello 00.00–18 sunnuntaina 29. maaliskuuta. Niistä 309 on jouduttu käännyttämään, mikä on vähemmän kuin aikaisemmin viikonloppuna. Valmiuslain rikkomisesta ei ole annettu sakkoja.

Mitä tehdä, kun yhdyntä on ohi liian nopeasti?

Herkkä siemensyöksy on miesten yleisin seksuaalinen toimintahäiriö jopa joka viidennen miehen kärsiessä vaivasta. Kaalimato.com seksuaaliterapeutti neuvoo, kuinka seksiä voi jatkaa tästä huolimatta sekä miten ongelmaa on mahdollista hoitaa.

Mikä ihmeen keittobanaani

Ruoka- ja jauhobanaanina tunnettua keittobanaania on viime vuosina ilmestynyt kotimaisiin ruokakauppoihin. Tavalliseen banaanin verrattuna se on suurempi. Keittobanaani on muodoltaan kulmikas, väriltään vihreänkeltainen tai punaisenruskea.

Valkokankaan kuningatar kansissa

Meryl Streepille on satanut ennätysmäärin alan palkintoja, enemmän Oscar- ja Golden Globe -ehdokkuuksia ja voittoja kuin yhdellekään mies- tai naisnäyttelijälle. Erin Carlsonin kirja Meryl Streep, valkokankaan kuningatar . Kirja kertoo Meryl Streepin elämäntarinan rumasta ankanpoikasesta valkokankaan valovoimaiseksi kuningattareksi. Se myös kuvaa, millaisin perustein Streep valitsee roolinsa ja millä keinoin hänen esittämänsä naishahmot ovat syntyneet.

Poliisi: Uudenmaan rajalla odotettavissa huomattavaa ruuhkaa maanantain työmatkaliikenteessä

Uudenmaan rajalla on odotettavissa huomattavaa ruuhkaa, kun työmatkaliikenne alkaa maanantaina. Poliisin on mahdotonta arvioida etukäteen, miten pitkät jonot rajalla on.

Suomessa 1 218 koronatartuntaa, kuolleita 11

 Taulukossa esitetään Covid-19-taudin vuoksi sairaalahoidossa olevat ja tautiin kuolleet potilaat erityisvastuualueittain (tiedot päivitetty 29.3. klo 8.00). Tällä hetkellä potilastilanne raportoidaan erityisvastuualueittain potilassuojan takia, koska muissa kuin HYKS erityisvastuualueilla potilasmäärät ovat pieniä.

Suomessa on todettu 29. maaliskuuta kello 9.30:een mennessä yhteensä 1 218 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa Covid-19-tautitapausta.

Turun kaupunki tarjoaa sosiaalista tukea poikkeustilanteessa

Turun kaupunki tarjoaa maksutonta jaksamisen etätukea, virikkeitä ja ajankohtaista tietoa yhdessä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Koronavirus ja sen mukanaan tuomat muutokset ja rajoitukset huolettavat useita. Monet pohtivat päivittäin, uskaltavatko he käydä ruokakaupassa tai apteekissa, millä tavoilla kotona vietetyn päivän saa sujumaan mielekkäästi ja miten riskiryhmään kuuluvia läheisiä voisi auttaa.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain.

Viime vuoden neljännellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 76 miljoonaa tonnia, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni seitsemän prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 27 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Poliisi: Uudenmaan rajalta käännytetty 835 ajoneuvoa, vain yksi sakko annettu

Uudenmaan maakuntarajan tarkastuspisteille on saapunut ensimmäisen kokonaiseen vuorokauden aikana 16 555 ajoneuvoa, joista 835 on jouduttu käännyttämään. Junissa on ollut vain 746 matkustajaa, joista 19 on jouduttu käännyttämään. Valmiuslain rikkomisesta on annettu yksi sakko ensimmäisen vuorokauden aikana.

Työllisyyden kuntakokeilujen valmistelutyö jatkuu

Koronakriisi vaikuttaa voimakkaasti työmarkkinoihin, joten kuntakokeilujen käynnistäminen on tulevassa työmarkkinatilanteessa entistäkin tärkeämpää. Valtion ja kuntien resurssien ja osaamisen yhdistämisellä vastataan yhdessä työnhakijoiden ja yritysten rajusti kasvavaan palvelutarpeeseen.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Suntiontiellä

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee toisen ajokaistan Suntiontie 5:n kohdalta maanantaista alkaen.

Jälkipeli: Kyllä tästä selvitään, vakuuttaa Tuto Hockeyn toimitusjohtaja Dani Aavinen

Venäläiset KHL-konkarit Alexander Nikulin (vas.) ja Dmitri Megalinsky synnyttivät melkoisen positiivisen pöhinän siirtyessään Tuton Mestis-joukkueeseen.

Tuto Hockeyn Lemminkäisenkadun toimistolla on vauhti päällä – huolimatta vaikeista ajoista. Intoa kevääseen antaa kesken jäänyt, mutta useita mielenkiintoisia tapahtumia sisältynyt viime kausi.

Finanssivalvonta antoi suosituksen valvomilleen pankeille pidättäytyä voitonjaosta

Euroopan keskuspankki julkisti 27. maaliskuuta pankeille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1. lokakuuta asti. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia noudattamaan vastaavia periaatteita omassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille.

Lotossa löytyi yksi ainoa täysosuma

Loton kierroksen 13/2020 arvonnassa on löytynyt yksi täysosuma, jolla nettipelaaja Mustasaaresta voitti 6,5 miljoonaa euroa.

Kaivosinvestoinnit kasvoivat, malminetsintä väheni

Kaivostoiminnan investoinnit kasvoivat vuonna 2019 jopa 42 prosenttia edellisestä vuodesta 525 miljoonaa euroon. Malminetsinnän investoinnit sen sijaan vähenivät kahdeksan prosenttia 62,8 miljoonaan euroon. Fraser Instituutin vuosittaisessa kaivosalan toimijoille suunnatussa kyselyssä Suomi nousi toiselle sijalle investointien houkuttelevuudessa. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) julkaisemasta kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

Urheilu

Menestyksen maku: Conny Karlsson hallitsi EM-kuulakisoja Turussa 1997

Conny Karlssonin palkintokaapista löytyy muun muassa kolme Suomen mestaruutta 2000-luvun alkupuolelta.

Heinäkuussa 1997 järjestettiin ensimmäiset yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kisat. Turku sai toimia kisojen näyttämönä ja moni suomalainen lähtikin kotikisoihin vahvalla latauksella. Yksi heistä oli kuulantyöntäjä Conny Karlsson , joka pääsi työntämään monen tutun ympäröimänä.

Jälkipeli: Kyllä tästä selvitään, vakuuttaa Tuto Hockeyn toimitusjohtaja Dani Aavinen

Venäläiset KHL-konkarit Alexander Nikulin (vas.) ja Dmitri Megalinsky synnyttivät melkoisen positiivisen pöhinän siirtyessään Tuton Mestis-joukkueeseen.

Tuto Hockeyn Lemminkäisenkadun toimistolla on vauhti päällä – huolimatta vaikeista ajoista. Intoa kevääseen antaa kesken jäänyt, mutta useita mielenkiintoisia tapahtumia sisältynyt viime kausi.

Paavo Nurmi Games siirtyi elokuulle

Paavo Nurmen kisat pidetään kesäkuun sijasta 11. elokuuta.

Paavo Nurmi Games siirtyy koronavirusepidemian takia elokuulle. Yleisurheilun World Athletics Continental Tour -kilpailusarjan kultakategorian kilpailun piti olla kesäkuun 9. päivänä, mutta se järjestetään Turussa tiistaina 11. elokuuta.

Jälkipeli: Liigajoukkueet ovat tauolla, mutta FC Interin Jani Meriläinen näkee tilanteessa positiivisiakin näkökulmia

Veikkausliigajoukkueet siirtyivät tauolle. FC Inter ja TPS ehtivät pelata jo yhden kiihkeän keskinäisen ottelun Suomen cupissa. Veikkausliigan oletetaan alkavan kesäkuussa. Nyt pelaajat harjoittelevat omatoimisesti.

Kupittaan jalkapallokentät ovat hiljentyneet, mutta aluksi eivät aivan täysin. Siellä täällä ennen kenttien kokonaan sulkemista näkyi raikkaassa kevätilmassa yksittäisiä pelaajia pallottelemassa, laukomassa ja venyttelemässä. Nyt, kun Turun kaupunki sulki ulkoliikuntapaikat, ovat kentät pysyneet tyhjinä. Turussa, kuten kaikkialla Suomessa, myös Veikkausliigapelaajat ovat siirtyneet omatoimijaksolle.

Åboraakkeli: Hyötyykö Suomi olympialaisten siirrosta?

Tokion uusi olympiastadion on valmiina. Mutta nähdäänkö siellä kisoja?

Järkipäätös Tokion olympialaisten siirtämisestä tuli yllättävänkin nopeasti. Terveysseikkojen lisäksi päätös on hyvä myös urheilullisesti. Jos kisat olisi väkisin yritetty viedä läpi, olisi kisoissa saatettu nähdä poikkeuksellisen keskenkuntoisia urheilijoita eli tavallista huonompia tuloksia.

TPS:n jalkapallomiehistö kesälaitumille ennenaikaisesti

TPS-pelaajat on päästetty kesälomalle jo nyt.

Koronavirus ja sen leviämisen ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ovat aiheuttaneet myös TPS:n Veikkausliigajoukkueelle monenlaisia muutoksia. Veikkausliigakausi alkaa vasta kesäkuussa. Se vaikuttaa monen muun asian lisäksi myös pelaajien lakisääteisiin lomiin. Vuosiloman pituuden on oltava yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja vuosiloman aikana pelaajalle ei saa määrätä harjoittelua tai muitakaan työvelvoitteita.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.