Satama haluaa uuden läjitysalueen Pohjois-Airistolle

Turun Satama esittää uudeksi yli miljoonan kuution yhteisläjitysalueeksi nykyisen Rajakarin viereistä aluetta Pohjois-Airistolla. Alue on Heinäisten osakaskunta Naantalin kaupungin puolella.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on toimittanut Airiston yhteisläjitysalueelta tehtyjen tutkimusten yhteenvetoraportin. Turun ja Naantalin satamien ruoppausmassojen läjitykseen on etsitty uutta yhteisläjitysaluetta, sillä Turun Sataman nykyisen Rajakarin läjitysalueen joulukuussa 2009 myönnetty lupa on voimassa seitsemän vuotta sen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vaasan hallinto-oikeus on toukokuussa 2011 antamassaan päätöksessä määrännyt, että ”Turun Sataman tulee välittömästi tämän päätöksen antamisen jälkeen aloittaa uusien Rajakarin meriläjityspaikkaa haitattomampien meri- tai muiden läjitysalueiden kartoittaminen” ja ”selvitys tulee vuoden 2015 loppuun mennessä toimittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle”.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee raporttia tiistaina.

Turun ja Naantalin satamat hakevat tutkimustietojen pohjalta aluehallintovirastolta lupaa uuden yhteisläjitysalueen käyttöönottamiseksi. Yhteenvetoraportissa on korostettu tutkitun läjitysalueen etuja. Haittoja ei ole kuitenkaan esitetty vastaavalla tavalla.

Tutkitun uuden läjityspaikan pohja on osin niin sanottua akkumulaatiopohjaa ja osin niin sanottua transformaatiopohjaa, jossa sedimentti on liikkeessä. Läjityksen jälkeen pohjan taso tulee nousemaan noin 3,85 metriä tasolle, jossa luontaiset virtaukset ovat nykyistä pohjan tasoa suuremmat ja jolle alusten potkurivirtausten vaikutus kohdentuu nykyistä voimakkaammin etenkin sedimentin leviämisen näkökulmasta.

Sedimentin leviämistä mallinnettiin kesä–elokuussa merkkiaineen avulla. Vaikutusten todetaan ulottuneen 50–150 metrin päähän. Tämä perustuu siihen, että merkkiaineen määrä oli laimentunut niin paljon, ettei sitä enää pystytty havaitsemaan.

Virkistysarvovaikutuksia tarkasteltaessa on huomioitu loma-asunnot 1,5 kilometrin säteellä. Perusteluja rajauksen laajuuteen ei ole esitetty. Läjityksen todetaan vähentävän lyhytkestoisesti kalastus- ja virkistyskalastussaaliita, mutta arvioita saaliin alenemisesta ei ole esitetty.

Airiston-Velkuan kalastusalue ilmoittaa vastustavansa uutta läjitysaluetta. Sen mukaan haitallisia aineita sisältävien ja veden laatua heikentävien ruoppausmassojen läjitys Airistolle on lopetettava.

Kalastusalue vaatii, että laskelmat, joille läjitettävien ruoppausmassojen raja-arvot perustuvat on tarkistettava. Turun- ja Naantalin satamien ruoppausmassojen läjitykset olisi tehtävä jatkossa maa-alueille tai pengerrettäville alueille.

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee läjitysraporttia tiistaina. Uudelle paikalle haettaneen lupaa tänä vuonna.

Kalastusalueen mukaan läjityksellä saattaa olla vesistöön rehevöitymistä lisäävä vaikutus sekä toisaalta pohjan läheisessä kerroksessa hapen kulutusta lisäävä vaikutus. Läjitystoiminta saattaa myös vapauttaa pohjaan jo sedimentoituneita ravinteita.

Ruopattava aines saattaa sisältää myös haitta-aineita, joita voi vapautua vesimassaan läjityksen yhteydessä.

Läjitystoiminnan aiheuttamat vaikutukset pohjaeläimistöön johtuvat läjitettävän aineksen peittävästä vaikutuksesta sekä elinolosuhteiden muuttumisesta vedenlaadussa, muun muassa kiintoainespitoisuuden kasvuna, ravinteiden lisäyksenä ja valon saannin vähenemisenä.

Kalastusalueen mukaan pitkään jatkunut läjitystoiminta uuden yhteisläjitysalueen läheisyydessä on todennäköisesti heikentänyt pohjaeläinyhteisön elinmahdollisuuksia myös yhteisläjitysalueella. Läjitystoiminnan arvioidaan heikentävän pohjan lajistoa ja pohjan tilaa entisestään riippuen läjitettävän sedimentin määrästä ja laadusta.

Turun edusta on yksi Saaristomeren tärkeimmistä kalojen lisääntymisalueista, mutta kalastusalueen mukaan se on menettänyt merkitystään kalojen kutualueena. Silakan lisääntyminen on heikentynyt Pohjois-Airistolla koko kutualueiden seurannan ajan mädin kuolleisuuden ja huuhtoutumisen seurauksena.

Ruoppausmassojen läjitystoiminta aiheuttaa veden samentumista. Virtaukset voivat aiheuttaa myös läjitetyn sedimentin resuspendoitumista. Kohonneet kiintoainepitoisuudet vesipatsaassa voivat heikentää näkyvyyttä ja kalojen saalistamista alueella.

Korkeina pitoisuuksina suspendoitunut aines saattaa juuttua kalojen kiduksiin ja heikentää niiden hapenottokykyä. Tekijät voivat aiheuttaa karttamisreaktion kaloille, mutta vaikutuksen arvioidaan kestävän vain läjitystoiminnan ajan ja olevan paikallinen.

Läjitystoiminta voi aiheuttaa sedimenttiaineksen kulkeutumista virtausten mukana sekä peittää kalojen mätimunia, joka voi lisätä mädin kuolleisuutta.

Läjitettävä sedimenttiaines voi sisältää haitallisia aineita, joille kalat voivat altistua suoraan veden välityksellä tai ravinnon kautta.

Bergqvist: Kielen tärkeyttä terveydenhuollossa ei ymmärretä

RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti RKP: n puoluepäivänä lauantaina pitämässään puheessa, että toimivan ruotsinkielisen hoidon saamiseksi tarvitaan resursseja, tietoa ja rakennetta.

Rytmisen voimistelun SM-kulta Elisabeth Jamilille

Elisabeth Jamil.

Rytmisen voimistelun SM-kilpailut käynnistyivät lauantaina. Turussa naisten ja nuorten neliotteluiden parissa. Tänä vuonna Suomen mestariksi voimisteli Elisabeth Jamil (Imatran Voimistelijat) yhteispisteillä 69,300. Jamil voitti naisten neliottelun SM-kultaa jopa 7,683 pisteen erolla seuraavaksi parhaaseen voimistelijaan.

Lindén: Kokoomus vieraantunut terveydenhuollon henkilöstön arjesta

SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja HUS:n entinen toimitusjohtaja Aki Lindén kummeksuu, kuinka vieraantunut kokoomus on terveydenhuollon henkilöstön arjesta.

Katupuiden hoitoleikkaus sulkee ajokaistan Satakunnantiellä

Puiden hoitoleikkaus jatkuu Satakunnantiellä Yrjänänkadun ja Markulantien välillä maanantaista perjantaihin asti.

Loton potti nousee viiteen miljoonaan euroon

Loton kierroksen 39/2020 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potissa on viiteen miljoonaa euroa.

Terveisiä Raision kaupungille

Haunisten allas Raisiossa.

Raision kaupungin keskustassa on Raision seurakunta. Seurakunta on ainoa, joka jakaa ruoka-apua raisiolaisille. Vähävaraiset nuoret, työttömät ja eläkeläiset saavat ainoastaan seurakunnalta ruoka-apua ja vaateapua, seurakunta maksaa myös vähävaraisten laskuja.

Koronalla ei vaikutusta kirkosta eroamiseen

Eroakirkosta.fi-palvelun 17 toimintavuoden aikana valtionkirkot on jättänyt sivuston kautta 750 000 suomalaista. Evankelis-luterllaisen kirkon jäsenmäärä on vähentynyt näiden 17 vuoden aikana 650 000 jäsenellä, kastamisesta ja kirkkoon liittymisistä huolimatta. Prosentuaalisesti kirkon jäsenmäärä on pudonnut yli 15 prosenttiyksikköä, ja on nyt noin 68 prosenttia.

Turkulainen Janina Arola Vuoden kirjanpitäjä

Janina Arola.

Taloushallinnon ammattilaisten kollegoilleen myöntämä Vuoden kirjanpitäjä -tunnustus annettiin kahdelle kirjanpitäjälle, turkulaiselle Janina Arolalle ja helsinkiläiselle Helena Hoville . Tunnustus jaettiin perjantaina virtuaalisesti järjestetyssä Accountor Finagon Tilitoimistopäivässä.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten palveluissa ennätysmäärä avunhakijoita

75 vuotta täyttäneen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten palveluissa on apua tarvitsevia perheitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Liitossa autetaan vuodessa yli 16 000 ihmistä, joista lapsia on 5 500. Määrä on kasvanut yli kolmanneksella viimeisen viiden vuoden aikana.

Suurmarkkinoilla mukana yrittäjiä 25 maasta

Kansainväliset suurmarkkinat järjestetään nyt lokakuun alussa.

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus järjestää elo–lokakuussa turvallisuustoimenpiteitä noudattaen yhdeksän kaupunkia käsittävän Suurmarkkinakiertueen. Samassa kokonaisuudessa ovat Kansainväliset ja Suomalaiset Suurmarkkinat.

Koronan rajoitustoimet hyydyttivät monet sosiaalihuollon palvelut, erityisesti asunnottomat kärsivät

Moni työikäinen jäi koronaepidemian aikana viime keväänä ilman tarvitsemiaan sosiaalihuollon palveluita. Erityisen heikosti palveluita saivat ne, jotka ovat muutenkin heikoimmassa asemassa, selviää THL:n julkaisemasta katsauksesta.

Onnenonkija-elokuvan ulkoilmanäytöksessä noin 500 katsojapaikkaa

Onnenonkija-elokuva esitetään Paavo Nurmen stadionilla 10. lokakuuta.

Elokuvapäivä 10. lokakuuta tuo jälleen Turussa kuvatun elokuvan ulkoilmaelokuvanäytökseen turkulaisille tutulle maamerkille. Tänä syksynä katsotaan romanttinen komedia Onnenonkija Paavo Nurmi stadionin katetussa katsomossa. Näytöksen avaa elokuvan tähti Olavi Uusivirta . Maksuttomia katsomopaikkoja aletaan pian jakaa Elokuvapäivän kanavissa.

Aika oli sopiva Matti Nuutisen paluulle Ura Basketiin

Ura Basketin nuori joukkue saa Matti Nuutisesta monipuolisen johtohahmon.

Ura Basketin edustusjoukkueen joukkueenjohtaja Mikko Granströmin ei tarvitse peitellä tyytyväisyyttään, kun seura on allekirjoittanut kolmevuotisen sopimuksen Matti Nuutisen kanssa. Suomen koripallomaajoukkueen viime vuosien runkoon kuuluneen oman kasvatin kotiuttaminen vetää suun muikeaksi.

Eurojackpotin potti nousee 31 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 39/2020 arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla pelissä on tarjolla 31 miljoonan euron potti.

Niinistö, Marin ja THL saavat koronaviestinnästä puhtaat paperit

Koronaviestinnästä saavat eniten kiitosta tasavallan presidentti Sauli Niinistö (69 % erittäin tai melko hyvä arvosana) ja pääministeri Sanna Marin (67 %), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Enemmistö kansasta antaa hyvän arvion myös THL:n edustajille (61 %) ja maan hallitukselle kokonaisuutena (57 %).

Elomaa: Koirien terveyden kustannuksella pyörivä rodunjalostus saatava loppumaan

Koirien rodunjalostuksesta käydään kiivasta keskustelua. Kolmannen kauden kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan (ps.) mielestä eläinten terveydelle haitalliseen rodunjalostukseen tulisi puuttua tiukemmin lainsäädännön keinoin. Monet koirarodut kärsivät vakavista terveyshaitoista, kuten hengenahdistuksesta ja raajojen kehityshäiriöistä liiallisen jalostuksen seurauksena.

Veneiden nosto ja kuljettaminen aiheuttaa vahinkoja syksyllä

Vakuutusyhtiöiden tietoon tulee joka syksy veneiden nostossa ja kuljetuksessa sattuneita vahinkoja.

Veneilykauden päätös on tuonut trailerit, nosturit ja veneiden huoltajat satamiin ja rannoille. Vakuutusyhtiöiden tietoon tulee joka syksy veneiden nostossa ja kuljetuksessa sattuneita vahinkoja.

Turku saa uuden kirjatapahtuman

Turussa järjestetään uusi kolmipäiväinen kirjanmyyntitapahtuma 2.–4. lokakuuta. Vanhojen kirjojen myyjät ja ystävät täyttävät Seurakuntien toimitalon pääsalin Eerikinkadun alkupäässä.

Urheilu

Rytmisen voimistelun SM-kulta Elisabeth Jamilille

Elisabeth Jamil.

Rytmisen voimistelun SM-kilpailut käynnistyivät lauantaina. Turussa naisten ja nuorten neliotteluiden parissa. Tänä vuonna Suomen mestariksi voimisteli Elisabeth Jamil (Imatran Voimistelijat) yhteispisteillä 69,300. Jamil voitti naisten neliottelun SM-kultaa jopa 7,683 pisteen erolla seuraavaksi parhaaseen voimistelijaan.

Aika oli sopiva Matti Nuutisen paluulle Ura Basketiin

Ura Basketin nuori joukkue saa Matti Nuutisesta monipuolisen johtohahmon.

Ura Basketin edustusjoukkueen joukkueenjohtaja Mikko Granströmin ei tarvitse peitellä tyytyväisyyttään, kun seura on allekirjoittanut kolmevuotisen sopimuksen Matti Nuutisen kanssa. Suomen koripallomaajoukkueen viime vuosien runkoon kuuluneen oman kasvatin kotiuttaminen vetää suun muikeaksi.

José Riveiro jatkaa Interin päävalmentajana myös ensi kaudella

José Riveiro.

Inter on solminut ensi kauden kattavan jatkosopimuksen päävalmentaja José Riveiron kanssa. Myös hänen valmennustiimissään tällä kaudella toimineet apuvalmentaja Sergio Almenara ja fysiikkavalmentaja Michel Bellver ovat tehneet jatkosopimukset samalle ajalle.

Kankaisten Golfin jäsenmäärä ennätyslukemissa

Kankaisten Golfin jäsenmäärä kasvoi suhteellisti eniten junioreissa. Sekä pojissa että tytöissä kasvu oli 30 prosenttia.

Suomen Golfliitto on julkaissut seurojen viralliset jäsenmäärät kauden 2020 osalta. Kankaisten Golfin kauden 2020 virallinen jäsenmäärä on 1 791, kun se vuosi sitten oli 1 534. Kasvua edelliseen vuoteen siis lähes 17 prosenttia. Koko Suomen golfseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on 148 190. Se kasvoi 7 962 pelaajalla, eli lähes kuudella prosenttia.

Åboraakkeli: Tepsin tasonmittaus tamperelaisittain

Janne Kainulainen.

TPS nostettiin monissa ennakkokaavailuissa yhdeksi miesten F-liigan suurista suosikeista yhdessä viime vuosina salibandykenttiä hallinneen Tampereen Classicin ohella.

Otteluanalyysi: Maalivahti Murray pysäytti Interin nollaan

Inter jäi ilman maaleja myös Honkaa vastaan.

Riittävästi tilanteita, ei maalia. Tämä oli Interin kohtalona jalkapalloilun Veikkausliigan kamppailussa Honkaa vastaan Kupittaalla. Peli päättyi maalittomaan tasapeliin. Inter säilytti asemansa sarjan kolmosena, mutta Honka vaanii pinnan päässä ja kärki uhkaa karata. Eroa Helsingin Jalkapalloklubiin ja Kuopion Palloseuraan on kuusi pistettä, mutta Inter on pelannut ottelun enemmän kuin HJK ja kaksi ottelua enemmän kuin KuPS.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.