GMVA-teleskooppiverkoston ottama kuva galaksin M87 mustan aukon varjosta (pieni kuva) ja suihkusta. VLBI-tekniikkaa käyttävissä havainnoissa oli mukana myös Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatorio.
Pohjoisen pallonpuoliskon GOTO-teleskooppijärjestelmä ja Linnunrata.
Bakteeriviljelmien tuottamia haihtuvia yhdisteitä analysoitiin protoninsiirtoreaktio-massaspektrometrillä (PTR-MS) ja kaasukromatografia-massaspektrometrillä (GC-MS).
Tutkimukset osoittivat, että talitiaisten poikasten altistuminen lyijylle ja arseenille vaikuttaa genomin metylaatiotasoihin.
Maina Jalava.
Simo Rehunen.
Hackmaniitti hohtaa pimeässä valkoisena. Mineraali on kuvattu UV-valossa.
Anna Aatsinki.
Sekä luuston muodostuminen että hajoaminen lisääntyivät, kun osa ruokavalion eläinproteiinista korvattiin kasviproteiinilla.
Nina Halme, Johanna Hynninen ja Liisa Riihiaho.