Ajopolilla selvitetään, milloin terveys estää autoilun

Rattiin vai ei, on kysymys, johon lääkärit joutuvat toistuvasti ottamaan kantaa. Valtaosan tapauksista, joissa jokin sairaus alentaa kuljettajan ajokykyä ja joudutaan pohtimaan estääkö sairaus auton ajamisen, ratkaisevat omalääkärit. Tyksin ajopoli on paikka, jossa ratkotaan hankalampia tapauksia. Neurologiset sairaudet, näkökyvyn rajoittuminen, päihteet, psykiatriset syyt ja vireystilan muutokset ovat tyypillisiä ajopolin ratkaistavaksi tulevia asioita. Ajopolin asiakkaita ovat muun muassa ammattikuljettajat, joiden ajokyky on varmistettava erityisen tarkasti. Lopullisen päätöksen ajoluvasta tekee poliisi.

Trafin ajoterveysohjeet edellyttävät kokonaisvaltaista ajoterveysarviointia ennen ajokortin myöntämistä tai terveydentilan muuttuessa. Ajokorttitarkastuksista suurin osa hoituu perusterveys- ja työterveyshuollossa ongelmitta. Tyksissä tehdään eri erikoisaloilla päivittäin vaativia ajokyvyn arviointeja. Ajopoli tarjoaa lisäksi moniammatillista liikennelääkärien asiantuntijapalvelua kiistanalaisissa ajolupa-asioissa. Ajopoli toimii työlääketieteen poliklinikan tiloissa ja konsultoi tarvittavia erikoisaloja ja ajolupakonsultaatioissa aina liikennelääkäriä.

– Keskeisin Ajopolin potilasryhmä ovat ammattikuljettajat - erityisesti maantie- ja raideliikenteessä, tarvittaessa myös meriliikenteessä. Tärkeä ryhmä ovat myös ajokortti-ikään tulevat kroonisia sairauksia sairastavat nuoret aikuiset. Työryhmässä on aina edustus kaikista merkittävistä erikoisaloista joiden kokeneet liikenneasiantuntijat ovat tekemässä ratkaisuja, kertoo liikennelääkäri ja neurologi Mikael Ojala.

Tutkittavat tulevat Ajopolille lähetteellä joko omasta työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta, jossa ajokyvyn perustutkimukset on tehty. Tyksin eri vastuualueet voivat lähettää potilaan osaamiskeskuksen asiantuntijaraatiin ajoluvan arviointia varten omien erikoistutkimusten jälkeen. Keskus ei ole hoitovastuussa tutkittavista, kannanotto annetaan vain ajolupaan. Osa Ajopolin asiakkaista tulee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Heikentynyt näkö on luonnollinen rajoite autoilemiselle. Silmätautien ylilääkäri Eija Vesti kertoo ajonäköön liittyvistä tutkimuksista:

– Tutkittaessa näköä ajokorttia varten, mitataan aina näöntarkkuus, jolle on asetettu selkeät raja-arvot. Näkeminen on kuitenkin muutakin kuin vain näöntarkkuus. Myös näkökentän laajuus ja siinä mahdollisesti olevat puutosalueet tutkitaan aina. Mikäli henkilöllä on näkökykyyn vaikuttava silmäsairaus, tarvitaan lisäselvityksenä näköalueen tarkempi mittaus, näkökenttätutkimus. Tarpeen mukaan ja erityisesti, kun kyseessä on raskaiden ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, tutkitaan myös kontrastinäön herkkyys. Joskus tarvitaan lisäselvityksenä hämäränäön ja häikäisyalttiuden mittaukset.

Diabetes on yksi kansantaudeistamme, joka vaikuttaa ajokykyyn, yleensä kuitenkin vasta vuosien sairastamisen myötä. Erityisessä riskiryhmässä ovat potilaat, joilla on insuliinihoito. Ongelmia ajokyvylle aiheuttavat myös diabeteksen liitännäissairaudet diabeettinen retinopatia ja neuropatia.

– Ajoterveyttä vaarantavat paitsi taipumus matalaan verensokeriin eli hypoglykemiaan, myös diabetekseen liittyvät liitännäissairaudet. Niiden riski kasvaa moninkertaiseksi, mikäli sokeritasapaino on pitkään erittäin huono. Vuosia jatkunut huono sokeritasapaino yhdessä pitkän diabeteshistorian kanssa voivat tyypillisesti aiheuttaa tahdosta riippumattoman hermoston rappeumaa eli autonomista neuropatiaa, jonka myötä diabeetikon kyky aistia muun muassa hypoglykemiasta aiheutuvia oireita on usein oleellisesti heikentynyt. Pahimmillaan tämä verensokerin laskun aistimattomuus voi yhdessä liian suuren insuliinimäärän tai insuliinieritystä tehostavan tablettihoidon kanssa johtaa vakavaan, jopa tajuttomuutena ilmenevään hypoglykemiaan. Tällöin liikenneonnettomuuden riski kasvaa huomattavasti, selvittää sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Lassi Nelimarkka.

Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluennot käynnistyvät 7. syyskuuta kello 18. Nelimarkka kertoo alustuksessaan diabeetikon ajoterveysvaatimusten täyttymisestä ryhmän 1 ja ryhmän 2 ajokortin tarvitsevilla kuvitteellisten potilasesimerkkien avulla.

Lopulliset päätökset ajolupa-asioissa tekee poliisiviranomainen. Ylikonstaapeli Kimmo Läntinen Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupavalvontayksiköstä kertoo alustuksessaan ajokorttilaissa poliisille tehtäväksi annetusta ajoterveyden valvonnasta. Hän avaa kuulijoille poliisin menettelytapoja sekä viranomaisten yhteistyötä, joiden pohjalta poliisi päätöksiään tekee. Hän esittelee myös hallintomenettelylakia siltä osin kuin se koskee ajoluvan myöntämistä.

Tilaisuuden ohjelma ja koko Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluentojen syksyn ohjelma on luettavissa osoitteessa http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/Sivut/Yleisoluennot.aspx.

– Yliopistosairaalassa paitsi hoidetaan potilaita, myös tutkitaan sairauksien ehkäisyä, toteamista ja hoitojen kehittämistä. Yleisöluentosarjassamme kerromme näistä tutkimuksista ja nykypäivän hoidoista. Luentoja voi Turun lisäksi seurata videoyhteydellä myös Tyksin erityisvastuualueen keskussairaaloissa Porissa ja Vaasassa, kertoo tutkimusylilääkäri Päivi Rautava.

Yleisöluennot ovat maksuttomia. Luennot pidetään T-sairaalan saleissa Risto Lahesmaa ja Johan Haartman. Sisäänkäynti on pääsisäänkäynnin kautta Hämeentien puolelta. Sairaalan edessä on parkkipaikkoja, mutta aivan sairaalan eteen Hämeentielle pääsee useilla Kauppatorilta lähtevillä busseilla.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kassi mukaan ostoksille

Keskivertoihminen käyttää melkein 200 muovikassia vuodessa. Yhtä muovikassia käytetään keskimäärin vain 30 minuuttia.

Helmikuun alussa lanseeratun One Bag Habit -aloitteen tavoitteena on vähentää ostoskassien kulutusta ja lisätä tietoisuutta ostoskassien negatiivisesta vaikutuksesta ympäristöön. Suomessa aloite on KappAhlin ja Lindexin käynnistämä.

Kasvojentunnistus työmaiden turvallisuuden parantajaksi

Uusi kotimainen kasvojentunnistusteknologia mahdollistaa muovisista henkilökorteista luopumisen työmaille kirjautumisessa. Se hyödyntää rakennustyömailla standardiksi muodostunutta, Suomen Tilaajavastuu Oy:n tuottamaa Valttikortti-palvelua, johon kuuluu 400 000 ammattilaista. Etuja ovat turvallisuuden lisääntyminen ja väärinkäytösten poistuminen – toisen henkilön kortilla ei enää ole mahdollista kirjautua työmaalle. Syntynyt kokonaisuus on maailmanlaajuisesti uniikki innovaatio.

Etla: Työeläkemaksut nyt kohdallaan, mutta näkymät voivat muuttua nopeasti

Viime vuonna voimaan tulleen eläkeuudistuksen jälkeen työeläkemaksujen taso on nyt ensimmäistä kertaa yksityisalojen eläkejärjestelmän historian aikana suunnilleen kestävällä tasolla. Tilanne voi kuitenkin muuttua, kun väestöennustetta päivitetään. Työeläkejärjestelmän talouteen vaikuttavat riskit liittyvät erityisesti talouskasvuun, eläkerahastojen sijoitustuottoihin ja väestökehitykseen, käy ilmi Etlan keskiviikkona julkaisemasta tutkimuksesta.

Rautatielainsäädäntöä aiotaan uudistaa

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen rautatielainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Uudella raideliikennelailla säädettäisiin rautatieturvallisuudesta, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, rautatiemarkkinoista ja kaupunkiraideliikenteen hallinnasta.

Tunteiden ilta Kari Tapion ja Topi Sorsakosken sävelin

Olli-Pekka Ketonen ja Matti Mäntylä.

Kaksi pitkän linjan laulusolistia lyö yhteen suosikkiartistiensa suosikkikappaleet konserttikokonaisuudessa Aikaan täysikuun. Se tekee kunniaa edesmenneille Kari Tapiolle (1945–2010) ja Topi Sorsakoskelle (1952–2011).

Oula Palve HPK:sta Tepsiin

HPK:n keskushyökkääjä Oula Palve siirtyy Turun Palloseuran riveihin kahden vuoden sopimuksella. Sopimus kattaa myös loppukauden.

Maaliskuussa uidaan kesäksi kuntoon

Ulpukassa voi osallistua Ui keäksi kuntoon -kampanjaan.

Ui kesäksi kuntoon -kampanja houkuttelee liikkujia keväthangilta myös uimahalliin. Mukaan odotetaan liki 20 000 kunnonkohottajaa.

Kaupunki
Urheilu

Oula Palve HPK:sta Tepsiin

HPK:n keskushyökkääjä Oula Palve siirtyy Turun Palloseuran riveihin kahden vuoden sopimuksella. Sopimus kattaa myös loppukauden.

Åboraakkeli: Iso mahdollisuus

Tuomas Tammero (60) tekemässä työtään eli raivaamassa keskushyökkääjälle tilaa Vaahteraliigan ottelussa Wasa Royalsia vastaan viime elokuussa.

Vielä viime kaudella amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigaa Turku Trojansin paidassa pelannut Tuomas Tammero pelaa ensi kaudella amerikkalaista jalkapalloa Euroopan huipulla. Linjahyökkääjänä pääasiassa pelannut Tammero edustaa Saksan pääsarjaan noussutta Potsdam Royalsia.

Sami Rähmönen uskoo yhtenäisen TPS:n olevan yllätysvalmis

Sami Rähmönen iso pala TPS:lle, kun joukkue palaa kolmen vuoden tauon jälkeen Veikkausliigaan.

Vaikka TPS:n jalkapallomiehistön kapteeni Sami Rähmönen on pinnalta tyyni, aistii kokeneesta pelimiestä pientä jännitystä, vaikka eletään vasta helmikuuta. Huhtikuussa Rähmönen palaa TPS:n tavoin Veikkausliigaan kolmen vuoden tauon jälkeen.

Hirvikangas kuusieräiseen norjalaistestiin

Timo-Juhani Hirvikangas.

Vapaaottelijanakin tunnettu Timo-Juhani Hirvikangas ottelee seuraavan kerran nyrkkeilykehässä, kun turkulainen kohtaa 9. maaliskuuta Espoossa norjalaisen Tore Hallandin . Ottelu on molemmille ottelijoille ammattinyrkkeilyuran ensimmäinen kuusieräiseksi kaavailtu ottelu.

Puukkokatsomo: Puuttuva elementti?

HC TPS nappasi Liigan kellarikerroksesta Mikkelin Jukureista mielenkiintoisen vahvistuksen loppukaudeksi. Toista kauttaan Suomessa pelaava Zach Budish on ainakin paperilla varsin mielenkiintoinen hankinta.

Täysosuma
En tiedä mikä se oli, mutta Mordorin suuntaan se paineli.
En tiedä mikä se oli, mutta Mordorin suuntaan se paineli.
Ei ole kesäeinehiä!
Ei ole kesäeinehiä!
Nyt äkkiä se selfie ennen kuin mä sulan!
Nyt äkkiä se selfie ennen kuin mä sulan!
Hän on varjoaankin nopeampi.
Hän on varjoaankin nopeampi.
Nyt näitä saa jo esipakastettuina.
Nyt näitä saa jo esipakastettuina.
Ei se talvi nyt sitten vielä tullutkaan.
Ei se talvi nyt sitten vielä tullutkaan.
Miten niin en voi nukkua sun sängyssä?
Miten niin en voi nukkua sun sängyssä?
"Syksyt vietän piilopirtissä metsän rauhassa."
"Syksyt vietän piilopirtissä metsän rauhassa."
Sydämellistä pottua vaan sullekin!
Sydämellistä pottua vaan sullekin!
Et varmana ehdi ottaa kuvaa.
Et varmana ehdi ottaa kuvaa.