Mielipide

Mielipide: Työntekijän oikeudet eivät ole liikesalaisuuksia

Turun elintarviketyöntekijöiden ammattiosaston syyskokousta keskustelutti laajasti Sipilän hallituksen toimet, jotka ovat tulleet julki EU:n liikesalaisuusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä. Näyttää vahvasti siltä, että hallituksen asettama työryhmä on laajentanut direktiivin tarkoitusta ja ujuttanut lakiesitykseen Suomen Yrittäjien ja Elinkeinoelämän Keskusliiton toiveita, jotka näyttävät tähtäävän yksipuoliseen sanelupolitiikkaan työpaikoilla.
Mielipide

Mielipide: Toisen asteen oppimateriaalien maksullisuudesta luovuttava

Toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuus on toteutettava Turussa kuluvalla taloussuunnittelukaudella. Toisen asteen opintojen kulut eivät ole kohtuullisia. Lukio-opinnot aloittava opiskelija joutuu tällä hetkellä maksamaan opinnoistaan noin 2 600 euroa. Summa sisältää oppimateriaalit ja ylioppilastutkinnossa tarvittavan laitteiston. Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset ovat osalla koulutuslinjoista lukio-opintojakin kalliimmat.