Uutiset

Väitös: Jokien kunnostuksessa tärkeää vähentää maa- ja metsätaloudesta jokeen päätyvää kuormitusta

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Jarno Turunen on tutkinut väitöstyössään maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutuksia jokien ekosysteemien toimintaan, elinympäristöihin ja eliöihin, kuten vesikasveihin ja pohjaeläimiin. Väitöstutkimuksen mukaan virtavesien kunnostuksessa avainasemassa on ympäröivältä valuma-alueelta tulevan maatalouden hajakuormituksen vähentäminen.
Uutiset

Joka viides metsätaimitarha käytti kasvinsuojeluaineita väärin

Joka viides metsätaimitarha käytti Suomessa hyväksymättömiä kasvinsuojeluainevalmisteita tai ei noudattanut kasvinsuojeluun tarkoitettujen kemikaalien käyttöohjeita. Kemikaalien käyttöön liittyvät ongelmat tulivat esille viime vuoden tehovalvonnassa, jota ohjasi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Valvontakäyntejä tekivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastajat. Valvontakäyntejä tehtiin yhteensä 38, määrä kattaa valtaosan Suomen metsätaimitarhoista.
Uutiset

Leuto talvi nostanut pohjaveden pintaa

Lumikuormat ovat Itä- ja Pohjois-Suomessa monin paikoin huomattavasti suurempia kuin yleensä tähän aikaan talvesta. Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehottaa tarkkailemaan isojen hallien ja vastaavien rakennusten kattojen lumikuormia aktiivisesti ja poistamaan lunta tarvittaessa. Joitakin kattoja on jo romahtanut tai vaurioitunut. SYKE varoittaa heikoista jäistä Keski- ja Itä-Suomessa sekä Kainuussa. Jäät ovat paikoin yllättävän heikkoja, koska teräsjään osuus jääpeitteestä on jäänyt pieneksi paksun lumikerroksen takia. Erityisesti moottoriajoneuvoilla liikkumista jäällä on syytä välttää.