Uutiset

Uudessa meritulvakartassa vain Turku jää tulvariskialueeksi länsirannikolla

Suomen koko rannikon tulvariskit on kartoitettu. Tulvakeskuksen tekemästä meritulvakartasta selviää tulva-alueiden lisäksi tulville altistuvien asukkaiden määrä ja vaarassa olevat tiet. Suomen rannikkoalueella altistuu erittäin harvinaisille meritulville noin 5000 asukasta ja ilmastonmuutoksen edetessä jopa moninkertaisesti enemmän. Meritulvakartan tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi akuutissa tulvatilanteessa vahinkojen ehkäisemisessä ja pidemmällä tähtäimellä riskien hallinnassa, kuten maankäytön suunnittelussa sekä merkittävien tulvariskialueiden tunnistamisessa.