Uutiset

Kalojen tarttuva haimakuoliovirustauti yleinen Suomen kalanviljelylaitoksilla

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut tutkimus, jossa vuosien 2000–15 aikana kartoitettiin kalanviljelylaitoksista eristettyjen kalojen tarttuvaa haimakuoliotautia ( infectious pancreatic necrosis IPN ) aiheuttavien virusten geneettisiä ominaisuuksia. IPN on virustauti, joka aiheuttaa taloudellisia tappioita vesiviljelyssä maailmanlaajuisesti. Toistaiseksi IPN-virus ei ole Suomessa aiheuttanut kalanviljelylaitoksissa korkeaa kalakuolleisuutta. Tauti ei tartu ihmisiin eikä taudille alttiita pikkupoikasvaiheen kaloja päädy elintarvikkeeksi.
Uutiset

Yleisimpiä metsätuhojen aiheuttajia lumi, tuuli ja hirvieläimet

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12, 2014–2018) neljäs maastotyökausi on päättynyt. Aineistosta on laskettavissa tilastotietoa Suomen metsien ja maankäytön muutoksista vasta ensi keväänä, mutta esimerkiksi tuhohavaintoja voidaan tarkastella jo maastokauden aikana karttamuotoisina tulosteina. Uusimmat tulokset kertovat muun muassa sen, että uusia versosurmatuhoja tavattiin pääasiassa Itä-Suomessa.
Uutiset

Yhtenäistä lantatietoa jakoon Itämeren alueelle

Ravinteiden kierrätystä kehitetään niin kiertotalouden edistämiseksi kuin vesistö- ja ilmapäästöjen vähentämiseksi. Kotieläinten lanta on merkittävin ravinteikas sivuvirta Suomessa ja koko Itämeren alueella. Tietoa lannasta tarkennetaan ja yhtenäistetään nyt kansainvälisen yhteistyön avulla. Työstä on hyötyä arvokkaiden ravinteiden hyödyntämisessä ja päästöjen vähentämisessä, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).
Uutiset

Uusiutuvilla tuotettiin 45 prosenttia sähköstä ja 57 prosenttia lämmöstä

Sähköä tuotettiin Suomessa 66,2 terawattituntia (TWh) viime vuonna. Tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä pysyi myös viime vuoden tasolla oltuaan 29,6 TWh, joka on 45 prosenttia sähkön tuotannosta. Kaukolämmön tuotanto kasvoi kymmenen prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto kaksi prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja kaukolämmön tuotannossa, kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannossa 32 prosenttia edellisvuotta enemmän. Turpeen käyttö väheni kolmella prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.