Uutiset

Työpankit auttoivat nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä takaisin töihin

Työpankit ovat edistäneet pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Etlan julkistaman tutkimuksen mukaan erityisen onnistuneesti työpankit tukivat työttömien nuorten paluuta työelämään ja koulutukseen. Myös palkkatukea onnistuttiin myöntämään juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsivat työllistyäkseen. Monen työpankin kautta työllistyneen työura on kuitenkin jäänyt valitettavan lyhyeksi.