Uutiset

Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat viime vuonna

Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot pienenivät viime vuonna 5,7 prosentilla 22,4 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset ja eläkkeet puolestaan kasvoivat 4,8 prosenttia 21,6 miljardiin euroon. Vuoden 2016 lopussa sijoitusten tasearvo oli 156,9 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan myös henkivakuutusyhtiöiden sijoitussidonnaisten tuotteiden katteena olevat sijoitukset.
Uutiset

Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,3 prosenttia, muualla Suomessa 2,4 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,6 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 0,5 prosenttia.
Uutiset

Yleisimpiä metsätuhojen aiheuttajia lumi, tuuli ja hirvieläimet

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12, 2014–2018) neljäs maastotyökausi on päättynyt. Aineistosta on laskettavissa tilastotietoa Suomen metsien ja maankäytön muutoksista vasta ensi keväänä, mutta esimerkiksi tuhohavaintoja voidaan tarkastella jo maastokauden aikana karttamuotoisina tulosteina. Uusimmat tulokset kertovat muun muassa sen, että uusia versosurmatuhoja tavattiin pääasiassa Itä-Suomessa.
Uutiset

Maatalouden tuottajahinnat selvään nousuun

Maatalouden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 3,7 prosenttia vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Erityisesti maidon, sian- ja naudanlihan sekä viljojen hinnat vetivät indeksiä nousuun. Maidon hinta nousi viis prosenttia, sianlihan lähes seitsemän ja naudan lihan vajaat kuusi prosenttia. Viljojen hinnat nousivat noin yhdeksän prosenttia. Indeksin nousua hillitsi turkisnahkojen halpeneminen. Niiden hinnoista hupeni reilut viisi prosenttia vuodessa.