Uutiset

Opintokamu-ohjelma tukemaan hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksissa

Turun yliopiston psykologian oppiaineessa kehitetty ohjelma tarjoaa toisen asteen oppilaitoksille niiden kaipaamia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Opintokamu on kokonaisuus, jossa perehdytään oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja tunne-elämään liittyviin aiheisiin. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Toisen asteen oppilaitokset voivat rekisteröityä ohjelman käyttäjiksi maaliskuussa. Ohjelman käyttö alkaa lukuvuonna 2018‒19.
Uutiset

Lukiolaiset: Aidosti maksuton toinen aste turvattava

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) mielestä lukiouudistuksessa voidaan turvata kaikille yhtäläiset oikeudet itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen. SLL vaatii, että aidosti maksuton toinen aste turvataan kirjaamalla lakiin, ja että opetuksen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat opiskelijalle maksuttomia perusopetuksen tavoin. Nykytilassa kustannukset voivat Opetushallituksen teettämän selvityksen mukaan nousta jopa 2 500 euroon.